Ulica Korczaka wyremontowana

Zakończył się remont ulicy Korczaka w Borowiczkach. Na starą trasę wróciły już autobusy linii nr 29.
Ulica Korczaka w Borowiczkach była remontowana na całej swojej długości pomiędzy Grabówką i Harcerską. To w sumie 773 metry. W pierwszej kolejności zostały wykonane roboty związane z infrastrukturą podziemną. Na odcinku od ulicy Podlaskiej do Harcerskiej został wybudowany kolektor główny kanalizacji deszczowej. Kolektor powstał także na odcinku od mostku nad Rosicą do ulicy Małopolskiej, razem z nim zostały wykonane wpusty i sięgacze kanalizacji deszczowej do ulic Gmury, Wójtowej, Flisackiej i Zarzecznej. Na całej ulicy Korczaka wykonane zostały latarnie oraz ułożone kable zasilające do nich. Przebudowy wymagały także okablowanie i studzienki infrastruktury teletechnicznej. Na ulicy zostały wykonane nowe chodniki, ścieżka rowerowa, nawierzchnia asfaltowa jezdni, cztery zatoki autobusowe oraz wjazdy na posesje i łączenia z sąsiednimi ulicami.
Wykonawcą prac było płockie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych. Inwestycja kosztowała ponad 4,1 mln złotych.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Mazowiecka policja szuka chętnych do służby

Jeżeli masz co najmniej średnie wykształcenie, jesteś wrażliwy na krzywdę drugiego człowieka, nie zgadzasz się …