Rok porządków

Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski podsumował pierwszy rok swojego urzędowania. Był to głównie rok porządków po poprzedniku, ale także realizacji pierwszych wyborczych obietnic. Nie obyło się też bez porażek.
W ubiegłym tygodniu prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z dziennikarzami. Była to okazja do podsumowania pierwszego roku jego prezydentury: – Był to rok dużego sprzątania. Trzeba było uregulować sprawy po poprzedniku. Okazało się, że oprócz mnie porządki w Płocku prowadziła co najmniej jeszcze jedna instytucja – mówi prezydent Andrzej Nowakowski, odnosząc się do ubiegłotygodniowego zatrzymania szefa wydziału zamówień publicznych Urzędu Miasta. – Pierwszą decyzją było zamknięcie dla ruchu Grabówki i remont ulicy. Ruch udało się zgodnie z planami przywrócić przed końcem wakacji. Teraz umacniamy skarpę wiślaną w miejscu, gdzie każdego dnia rzeka zabierała nawet metr gruntu. Pozyskaliśmy także środki zewnętrzne na realizację tego przedsięwzięcia.
Ubiegły rok zakończył się także konfliktem miasta z wykonawcą czwartego odcinka dróg dojazdowych do mostu Solidarności. Sąd uznał, że w sporze rację ma wykonawca i nakazał Ratuszowi zapłatę zaległego wynagrodzenia wraz z odsetkami. Decyzję o wypłaceniu Polimeksowi kilkunastu milionów złotych podjął już Andrzej Nowakowski: – Kolejnym krokiem było zawarcie ugody z wykonawcą i przywrócenie Polimeksu na plac budowy. Teraz droga dojazdowa pomiędzy Tokarami i Górami odzyskuje swoją nośność. Jednak w wyniku sporu miasto straciło szanse na 50 mln złotych unijnego dofinansowania. Teraz jeszcze walczymy o około 37 mln złotych z tej kwoty – wyjaśnia prezydent Płocka.
Była także decyzja o rezygnacji z budowy linii tramwajowej oraz przedszkola modułowego. Miasto kupiło od autora projekt tej ostatniej inwestycji, być może kiedyś zostanie zrealizowany. Na razie na Podolszycach powstaje przedszkole w tradycyjnej technologii. Jeśli chodzi o przedszkole modułowe, instytucja zajmująca się kontrolą publicznych finansów dopatrzyła się naruszenia prawa przy wyborze projektanta: – Regionalna komisja orzekająca w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych przy Okręgowej Izbie Obrachunkowej w Warszawie uznała Mirosława Milewskiego winnym umyślnego naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Chodzi o to, że projektant został wybrany bez zastosowania ustawy o zamówieniach publicznych – mówi Andrzej Nowakowski. Decyzja w sprawie byłego prezydenta zapadła 5 grudnia. Komisja udzieliła Mirosławowi Milewskiemu nagany i nakazała pokrycie kosztów. Nie jest to najłagodniejsza kara, ale też nie najwyższa. Byłemu prezydentowi przysługuje odwołanie od tej decyzji.
Co na plus? – Udało się zalegalizować dotychczasową samowolę budowlaną w ZUOK w Kobiernikach. Mamy zgodę na podwyższenie niecki, trwają też przygotowania do budowy nowej. Poszukujemy także partnera do zrealizowania spalarni odpadów – wymienia Andrzej Nowakowski.

Rekreacja, parkingi, przedszkola

Zakończyła się budowa pierwszego Orlika w Płocku. Nowy obiekt znajduje się przy al. Kilińskiego. Budowa kolejnego trwa przy Zespole Szkół nr 1 przy ul. Piaska. – Pozyskaliśmy środki na realizację projektu „Radosna szkoła”. Przy szkołach podstawowych nr 5, 12 i 15 powstały place zabaw. Realizujemy projekt Płocka Akademia Ruchu, czyli budowy siłowni na otwartym powietrzu na płockich skwerach. Są już trzy takie miejsca – relacjonuje Andrzej Nowakowski.
W przyszłym roku będzie gotowe przedszkole dla 75 – 80 dzieci na Podolszycach Południe. Zakończyła się budowa przedszkola w Ciechomicach. Tę inwestycję ocenią jednak nie tylko dzieci i ich rodzice, ale także prokuratorzy, którzy sprawdzają, czy podczas realizacji doszło do nieprawidłowości. Trwa budowa ulic w Borowiczkach, zakończyła się przebudowa obiektów Płockiego Towarzystwa Wioślarskiego.
Udało się wygospodarować nowe miejsca parkingowe przy ulicach Okrzei i Rembielińskiego. Miejski Zarząd Dróg podejmuje działania zmierzające do upłynnienia ruchu i poprawy bezpieczeństwa na płockich ulicach. Urząd Miasta pozyskał środki zewnętrzne na przebudowę ulic Otolińskiej, Targowej, Granicznej i Obrońców Płocka 1920 r. oraz remont Małachowianki. – Nie rezygnuję z budowy wiaduktu na al. Piłsudskiego, czekamy na projekt. Może się ona jednak rozpocząć dopiero, gdy gotowe będą Otolińska, Targowa i Graniczna – dodaje Andrzej Nowakowski.

Były też porażki

Prezydent Nowakowski przyznaje, że nie wszystko się udało. Między innymi budowa budynku socjalnego: – Były pieniądze i decyzje, ale sprawa utknęła gdzieś na biurku i dopiero pod koniec roku ktoś się obudził, że można zacząć budowę – wyjaśnia. Nie udało się także wyremontować placu zabaw w ogródku jordanowskim przy Kilińskiego. Wprawdzie część terenu zajmuje nowy Orlik, to tuż obok stoją stare huśtawki, karuzele i zjeżdżalnie: – Orlika udało mi się docisnąć niemal kolanem. Niestety, rozeszło się to z placem zabaw, ale zrealizujemy go w przyszłym roku – mówi A. Nowakowski.    Jacek Danieluk

Zobacz kolejny artykuł

Płocki zakład karny zmienia właściciela

Na początku tego roku nastąpiła zmiana podległości Zakładu Karnego w Płocku. Minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro …