Najnowsze informacje

Pamięci ofiar z 1939 roku

Dokładnie 1 grudnia 1939 roku Niemcy kazali wsiąść do samochodów ciężarowych 29 osobom z Gostynina i okolic. Przewieźli ich do lasu w Woli Łąckiej, związali ręce drutem kolczastym i popychając oraz bijąc doprowadzili na miejsce kaźni. Tu Polaków rozstrzelali, a miejsce egzekucji zamaskowali.
Świadkiem tragicznych wydarzeń był robotnik drogowy z Emilianowa Ignacy Lewandowski. Po odjeździe Niemców miejsce mordu zaznaczył na drzewie. Wśród zamordowanych znalazł się ówczesny burmistrz Gostynina Michał Jarmoliński, komendant powiatowy policji Marian Budzyński, dyrektor Banku Komunalnego Władysław Dąbrowski, poseł na sejm Andrzej Czapski, adwokat i prezes klubu sportowego „Mazur” Mieczysław Święcicki.
Niemieccy okupanci zastrzelili także trzech urzędników: Stefana Dąmbskiego, Jerzego Kaszyńskiego i Otto Rudzińskiego, czterech nauczycieli: Wacława Ciećwierza, Józefa Ozdowskiego, Seweryna Stobnickiego i Bronisława Wiśniewskiego, trzech księży: Antoniego Dubasa, Stanisława Krystosika i Kazimierza Stankiewicza, dwóch rolników: Józefa Kapturowskiego ze Zdworza i Antoniego Krzewickiego z Kozic, inżyniera leśnika Kazimierza Zakrzewskiego, felczera Franciszka Nowakowskiego i dwóch braci kowali Jana i Wacława Lewandowskich. Życie w Woli Łąckiej straciło także czterech kupców żydowskich – Rafał Burak, Chil Majer Keller, Jakub Lejb Pińczewski i Abram Zając. Czterech rozstrzelanych nie udało się zidentyfikować.
O zamordowanych w czasie drugiej wojny światowej każdego roku w rocznicę tragedii w lesie w Woli Łąckiej pamiętają władze miasta, gminy i powiatu gostynińskiego oraz miejscowe duchowieństwo. W tym roku w 67. rocznicę tragicznych wydarzeń towarzyszyli im kombatanci, poczty sztandarowe miejskich i powiatowych organizacji oraz młodzież szkolna z pobliskiego Zespołu Szkół w Emilianowie.
Na zakończenie uroczystości, ci, którzy w przyszłości będą tworzyć wizerunek ojczyzny, czyli uczniowie Zespołu Szkół w Emilianowie, zaprosili wszystkich obecnych w lesie łąckim do obejrzenia patriotycznego programu słowno-muzycznego do swojej szkoły. 
(eg)

Zobacz kolejny artykuł

Senator pyta prezydenta

Senator Marek Martynowski złożył w płockim Urzędzie Miasta pismo, w którym pyta prezydenta Andrzeja Nowakowskiego …