Najnowsze informacje

Korowód 1000 harcerzy

Tegoroczny 33. harcerski rajd „Wisła” swój finał miał wyjątkowo w Płocku, a nie na stanicy w Gorzewie. W ten sposób Chorągiew Mazowiecka ZHP zainicjowała przypadającą w tym roku okrągłą rocznicę 100-lecia Związku Harcerstwa Polskiego, świętowała również 90. rocznicę bohaterskiej obrony Płocka. W imprezie uczestniczyło blisko 1000 osób. Harcerze przeszli w korowodzie ulicami Płocka, podczas ogniobrania na Wzgórzu Tumskim stworzyli wielki krąg. Podczas mszy w katedrze uhonorowali biskupa Romana Marcinkowskiego laską skautową. Jest to wyróżnienie przyznawane niezawodnym przyjaciołom ZHP. Do tej pory otrzymali je również Adam Struzik – marszałek województwa mazowieckiego oraz poseł Zbigniew Kruszewski.
W sobotę do południa drużyny brały udział w historycznej grze fabularnej. Na ulicy Sienkiewicza oraz przy Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Jagiełły zrobiło się szaro od mundurów. Każda drużyna obowiązkowo wyposażona była w radio, by w porę usłyszeć zaszyfrowaną wiadomość nadawaną przez Katolickie Radio Płock. – Harcerze biorący udział w tej grze mieli za zadanie odwiedzić wszystkie miejsca, w których w 1920 roku toczyła się obrona Płocka. W ten sposób poznawali historię ważnych dla naszego miasta ulic, na których 90 lat temu stanęły barykady, a także sylwetki harcerzy, którzy bronili Płocka przed najazdem bolszewików – Antolka Gradowskiego czy Tadzia Jeziorowskiego – mówi autor trasy hm. Cezary Supeł. Ten cel został osiągnięty. Trasa powstała w oparciu o książkę napisaną przez Cezarego Supła, która wkrótce pojawi się na płockim rynku wydawniczym. Będzie to przewodnik po historii naszego miasta adresowany do uczniów szkół.
Bogatą historię harcerstwa można też poznać na wystawie w Muzeum Diecezjalnym. Tworzą ją m.in. zdjęcia druha Benedykta Sandomierskiego. Wystawę w sobotę otworzyli biskup Roman Marcinkowski, poseł Zbigniew Kruszewski, marszałek województwa – Adam Struzik oraz Małgorzata Sinica, naczelnik ZHP. Przybyli też seniorzy tworzący po II wojnie światowej drużyny harcerskie m.in. w Jagiellonce i Małachowiance, m.in. druh Jan Chojnacki, autor słów i melodii do pieśni „W nadwiślańskim grodzie”. Krótki program artystyczny przygotował Harcerski Zespół Pieśni i Tańca „Dzieci Płocka”. Druh Andrzej Milke wspominał tutaj pierwsze drużyny w Jagiellonce, a także pierwszych harcerzy, w tym rodzeństwo Grabskich, które zginęło w obronie Lwowa, 17-letnią Gienię Majdecką, która pomagała biednym dzieciom, Władysława Żelazowskiego, który w latach 30. założył w Płocku drużyny zajmujące się krótkofalarstwem i żeglarstwem.
33. Rajd „Wisła” swój finał miał w Płocku, ale tradycyjnie harcerze wędrowali też szlakami Mazowsza, na których realizowali zadania związane z kolejnymi ważnymi rocznicami przypadającymi w tym roku – 600-leciem bitwy pod Grunwaldem czy 200-leciem urodzin Chopina. Do wyboru było w sumie 11 tras. Hufiec ZHP Gostynin, który co roku włącza się w organizację rajdu, przygotował trasę związaną z ratownictwem. Uczestnicy trasy „Barykada”, autorstwa Hufca ZHP Sierpc im. Janusza Korczaka, biegnącej od Sikorza po Płock musieli tak jak niegdyś w 1920 roku – dostarczać tajną korespondencję do głównej kwatery obrony. Starszyzna i seniorzy ZHP odwiedzili Trębki, czyli miejsce urodzin Andrzeja Małkowskiego, twórcy polskiego harcerstwa oraz Brochów, gdzie chrzest przyjął Fryderyk Chopin. Ze względu na alarm powodziowy wstrzymany został jednak spływ kajakowy wzdłuż Wisły przygotowywany przez Krąg Instruktorski „Pod Jarzębinką”.
Do organizacji rajdu włączyły się również hufce z Płocka, Płońska, Sochaczewa. Na rajd zjechali harcerze z całej Polski, m.in. z Olsztyna, Kutna, Radomia.
– Obchody 100-lecia ZHP w Chorągwi Mazowieckiej przewidziane są nie tylko w tym roku, ale też w przyszłym. Najważniejsze wydarzenia związane z jubileuszem to także jesienny zlot Chorągwi Mazowieckiej oraz wydanie publikacji „Harcerze na Mazowszu”. Będzie to wielka księga pokazująca wszystkie drużyny na Mazowszu – tłumaczy Grzegorz Woźniak, komendant Chorągwi Mazowieckiej. Przy okazji jubileuszu Hufiec Płock zmienia swojego patrona. Imię I Dywizji Piechoty zamienione zostanie na Obrońców Płocka 1920.    BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Trawniki dla dzieci

Już po raz trzeci została przeprowadzona w Płocku kampania społeczna „Trawniki dla dzieci – kupy …