Najnowsze informacje

Harcerskie wybory

W kończącym się roku 2003 odbył się zjazd Hufca Kutno, podczas którego druhowie podsumowali czteroletnią działalność minionej kadencji. W wyniku wyborów ponownie Komendantką Hufca została hm. Mariola BaranowskaJak wynikało z przygotowanego sprawozdania, udało się pozyskać młodą kadrę instruktorską i zwiększyć liczbę działających drużyn. Ważnym elementem działań wychowawczych hufca jest organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży zrzeszonej i niezrzeszonej w ZHP. W tym przypadku skorzystało z niego ponad 600 osób. Z powodu braku własnej stanicy harcerskiej hufiec organizuje wypoczynek letni (cyklicznie) w Jarosławcu, w Białce Tatrzańskiej, w Załęczu Wielkim. Źródłem finansowania zadań hufca są dotacje z samorządów i z innych źródeł. Są one stałym problemem hufca i wiążą się z utrzymaniem m.in. biura, kształceniem nowej kadry instruktorskiej, prowadzeniem bieżących napraw i remontów pomieszczeń w budynku komendy hufca. Niewątpliwie bardzo ważnym zadaniem w nowej kadencji będzie pozyskanie nauczycieli do pracy z drużynami harcerskimi oraz zwiększenie liczby instruktorów w średnim wieku.
W dyskusji poruszono też problem związany z poprawą wyglądu Pomnika Harcerzy przy ul. Grunwaldzkiej, usytuowanego naprzeciw Gimnazjum Nr 1.
Z. Wroński

Zobacz kolejny artykuł

Wielkie serca, tym razem dla wolontariuszy

Tradycyjnie w auli płockiego Ratusza prezydent Płocka Andrzej Nowakowski spotkał się z wolontariuszami Wielkiej Orkiestry …