Znaleźli się chętni

Uczestnicy spotkania roboczego związanego z powołaniem Płockiego Projektu Onkologicznego mieli 48 godzin na decyzję, czy się do niego włączają, czy nie. Z taką propozycją wyszła Okręgowa Izba Lekarska w Płocku.
18 stycznia na spotkanie robocze w sprawie powołania zespołu koordynującego PPO zaproszeni zostali przedstawiciele świata polityki, urzędnicy, reprezentanci uczelni i płockiego przemysłu, jak również dyrektorzy placówek ochrony zdrowia i środowiska naturalnego działających na terenie Północnego Mazowsza.
Prezes Jarosław Wanecki nie tylko omówił pogarszającą się od lat sytuację zdrowotną mieszkańców w naszym regionie, ale przedstawił też ideę programu obejmującego kompleksową opiekę zdrowotną.
Płocki Program Onkologiczny w założeniach łączy siły różnych grup: od urzędów, przez szpitale czy uczelnie, po biznes i przemysł. Ma się też zająć przeprowadzeniem miarodajnych badań zdrowia płocczan oraz edukacją, by zachęcić mieszkańców zarówno do rzucenia nałogów tytoniowych, jak i częstszego korzystania z Komunikacji Miejskiej. Powołany zespół miałby się również przygotować do tego, by w Płocku był lepszy dostęp do diagnostyki oraz radioterapii.
Wymagane pisemne deklaracje włączenia się do projektu PPO wystosowali: starosta płocki Mariusz Bieniek, Ryszard Mondziel z Okręgowej Rady Lekarskiej w Płocku, Daniel Korzan ze Szkoły Wyższej im. Pawła Włodkowica, Małgorzata Petzel z Politechniki Warszawskiej, poseł Piotr Zgorzelski.
Posła Marka Opiołę reprezentować będą Rafał Kossowski oraz Natalia Baryła, prezydenta Płocka i przewodniczącego Rady Miasta – Roman Siemiątkowski, Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej – Paweł Sobieski, Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Płocku – Maciej Słodki oraz Mariola Głowacka, Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska – Andrzej Hasa, marszałka województwa mazowieckiego – Stanisław Kwiatkowski, Danuta Tarka, Tomasz Kominek, Agnieszka Sulkowska. Włącza się także reprezentacja PKN ORLEN.
Co dalej? Interesariusze zostaną wkrótce zaproszeni na spotkanie zorganizowane w Okręgowej Izbie Lekarskiej w Płocku. Po spotkaniu wydany będzie komunikat o ukonstytuowaniu się zespołu koordynacyjnego oraz przedstawiony zostanie pierwszy protokół z uzgodnień i podziału zadań.
Do zespołu w każdej chwili mogą dołączyć osoby oraz instytucje, które uznają, że działają w interesie publicznym na rzecz zdrowia i życia mieszkańców Północnego Mazowsza. BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …