Zmiany dotykają każdego

W poniedziałek, 17 października w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Płocku spotkają się specjaliści z Polski i z zagranicy, by podyskutować o człowieku, a dokładniej – o jego reakcji w obliczu zmian, jakie go dotykają. Temat szeroki, zmiana jest bowiem elementem codzienności, dotyczy różnych obszarów życia człowieka i wpisuje się w każdą egzystencję ludzką. A poruszane będą konteksty medyczne, edukacyjne, społeczne i psychologiczne.
Celem planowanej Międzynarodowej Konferencji Szkoleniowo-Naukowej „Człowiek w obliczu zmiany” jest prezentacja poglądów, wyników badań, osobistych doświadczeń i refleksji związanych ze zmianą i jej przyjmowaniem przez jednostkę. Do udziału zaproszono przedstawicieli wielu dyscyplin nauki, a także praktykantów realizujących działania ukierunkowane na drugą osobę.
Zapowiada się szereg ciekawych wykładów na temat starości, reakcji psychicznych człowieka na chorobę nowotworową i możliwości pomocy. Ks. prof. Andrzej Gretkowski z uczelni Korczaka podpowie, jak pomóc dziecku przeżywającemu żałobę po stracie bliskiej osoby, prof. Barbara Skałbania przedstawi znaczenie języka w relacji lekarza z pacjentem – dzieckiem, a dr Janina Syska ze SWPW Płocku przygotowała wykład dla rodziców i nauczycieli na temat roli w przygotowaniu dzieci do zmian zachodzących w technologii komunikacyjnej. Chodzi tu o cyberprzemoc. Będzie też poruszana m.in. kwestia szpitalnej pomocy socjalnej i społecznej w świetle Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.
W sumie prelegenci wygłoszą 20 piętnastominutowych wykładów. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku zachęca do wzięcia udziału w dyskusji. Konferencję zakończy msza święta pod przewodnictwem ks. bp. dr M. Milewskiego.
Patronat honorowy nad spotkaniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent Miasta Płocka, Starosta Płocki oraz Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego. BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …