Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

O elektrycznie sterowane łóżka rehabilitacyjne, wózki inwalidzkie, kule ortopedyczne i materace zmiennociśnieniowe wzbogaciła się wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego prowadzona przez Fundację Panaceum. Pieniądze na zakup trafiły do Fundacji z budżetu miasta w ramach konkursu dla organizacji pozarządowych.
Dotychczas z pomocy wypożyczalni skorzystało trzysta osób. Fundacja na realizację projektu pod nazwą „Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego”– działania socjalno – pomocowe na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych i seniorów oraz na rzecz osób niepełnosprawnych i ich rodzin i wyrównywanie szans ich funkcjonowania w społeczeństwie otrzymała kwotę 15.820 zł. Projekt był realizowany od maja do grudnia 2010 r.
Bezpłatną wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i terapeutycznego Fundacja prowadzi od kwietnia 2009 roku. – Pomysł zrodził się z myślą o pomocy osobom niepełnosprawnym. Udostępniając sprzęt, chcieliśmy zminimalizować skutki niepełnosprawności oraz umożliwić osobom niepełnosprawnym jak najszybszy powrót do aktywności zawodowej, społecznej, fizycznej. A także zagwarantować bezpłatny dostęp do bardzo poszukiwanego sprzętu. Trzeba pamiętać, że większość osób, które muszą skorzystać z takiego sprzętu, ponosi duże koszty leczenia, rehabilitacji, w związku z czym zakup nowego sprzętu byłby dla nich sporym obciążeniem. A z drugiej strony jego brak wiązałby się z ograniczeniem aktywności fizycznej czy bardzo utrudnionym dostępem do rehabilitacji – przedstawia szczegóły przedsięwzięcia prezes Fundacji Panaceum Piotr Ostrowicki.
Dodatkowym plusem jest to, że sprzęt wypożyczany jest podczas jednej wizyty, bez zbędnych formalności. Ponadto wypożyczalnia jest dostępna dla wszystkich osób niepełnosprawnych niezależnie od jakichkolwiek kryteriów zdrowotnych, materialnych, socjalnych. Wielu osobom korzystającym z wypożyczalni różnego typu instytucje odmówiły dofinansowania do potrzebnego im sprzętu lub wpisały ich na listę oczekujących, z uwagi na procedury formalne lub ograniczenia finansowe. Często osoby te, bez odpowiedniego sprzętu, nie miały możliwości kontynuacji rehabilitacji, a także jakiejkolwiek aktywności.
Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy miasta Płocka, zamieszkujący zarówno w domach rodzinnych, jak i domach pomocy społecznej i innych placówkach opiekuńczych. Osoby zainteresowane mogą wypożyczać również sprzęt na testowanie, aby zobaczyć czy jest on skuteczny w rehabilitacji i terapii. Wypożyczalnia zapewnia także pomoc osobom niepełnosprawnym w nabywaniu nowego sprzętu, między innymi przy wypełnianiu wniosków o uzyskanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Zdrowia, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej czy innych instytucji udzielających wsparcia w tym zakresie. – Poza wypożyczaniem przyjmujemy również sprzęt, który nie jest wykorzystywany w domach prywatnych czy placówkach opiekuńczych. W ten sposób nieużytkowany i nieprzydatny dla danych osób sprzęt trafia do osób, dla których jest on niezbędny w codziennym funkcjonowaniu. Stąd nasz apel o przekazywanie sprzętu, aby dalej mógł służyć osobom najbardziej potrzebującym – zachęca sekretarz Fundacji Dagmara Bartosiak.
Osoby zainteresowane nieodpłatnym wypożyczeniem sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego, terapeutycznego, jak również przekazywaniem takiego sprzętu na rzecz Fundacji mogą uzyskać szczegółowe informacje na stronie internetowej Fundacji www.fundacjapanaceum.ngo.org.pl lub telefonicznie u sekretarza zarządu Fundacji Panaceum – pani Dagmary Bartosiak, tel. 692 525 812    rad

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …