fot. Dariusz Ossowski

Więcej zespołów, szybszy dojazd

Ratowniczy bilans wojewody

Wojewoda podsumował działania zespołów ratowniczych na Mazowszu. Z przedstawionych danych wynika, że w ostatnich latach wzrosła liczba zespołów ratownictwa medycznego i szpitalnych oddziałów ratunkowych, skrócił się natomiast czas dojazdu.
Bilans podsumowujący działania reorganizacyjne wojewoda przedstawił w ubiegłym tygodniu. Ostatnie lata to czas wzrostu liczby zespołów ratownictwa medycznego (w tym lotniczego i wodnego), krótszy czas dojazdu i wzrost liczby szpitalnych oddziałów ratunkowych. Powstało także centrum urazowe. W 2013 roku uruchomiono System Informacji o Szpitalach (SIoS) oraz serwis internetowy służący m.in. do wymiany danych o wolnych łóżkach na oddziałach szpitalnych w województwie. – Najważniejsze w systemie ratownictwa medycznego to szybka pomoc dla potrzebujących oraz dalsze podnoszenie jakości usług ratowniczych. Od 2007 r. stale zwiększaliśmy nakłady na ratownictwo. W tym czasie wzrosły one o 60 procent, czyli o ponad 72 mln zł – podkreśla Jacek Kozłowski, wojewoda mazowiecki.
W ramach prowadzonej reorganizacji powstało sześć dużych rejonów operacyjnych z pięcioma centrami dyspozytorskimi i jedną dyspozytornią medyczną. Skierowano także wsparcie dla samorządów, mające pomóc w przystosowaniu się do zmian. System wdrażany był dwuetapowo. Najpierw zmniejszono liczbę rejonów z 48 do 29, następnie w 2012 r. do 6 rejonów. Zwiększona została natomiast liczba miejsc wyczekiwania zespołów ratownictwa medycznego – z 97 do 127. W 2012 r. w każdym rejonie operacyjnym utworzono stanowisko Lekarza Koordynatora Centrum Dyspozytorskiego. Ostatnich kilka lat to również krótszy czas dojazdu karetek do pacjentów. – Obecnie na Mazowszu nie ma ani jednego miejsca, gdzie czas dojazdu do najbliższego ośrodka kardiologii inwazyjnej przekraczałby tzw. złotą godzinę. Od 2008 r. zespoły ratownictwa medycznego są wykorzystywane wyłącznie do celów ratunkowych. Wprowadzono monitoring interwencji zespołów, dzięki któremu ich czasy dotarcia na miejsce zdarzenia osiągnęły wartości zgodne z ustawą o państwowym ratownictwie medycznym. W urzędzie organizowane są szkolenia dla dyspozytorów medycznych w celu podniesienia kwalifikacji – informuje wojewoda..
W Radomiu i Warszawie działają centra powiadamiania ratunkowego, które wchodzą w skład jednolitego systemu obsługi zgłoszeń alarmowych 112. Średni czas oczekiwania na połączenie wynosi 12 sekund i jest na bieżąco monitorowany. W lipcu 2013 r. uruchomiono system informacji o szpitalach, który pozwala wszystkim placówkom w województwie mazowieckim pozyskiwać informacje o liczbie wolnych łóżek na różnych oddziałach w innych szpitalach. Wzrosła także z 24 (2006 r.) do 29 (2015 r.) liczba oddziałów ratunkowych, które dysponują lepszym sprzętem i obsługą niż standardowe izby przyjęć. Mazowsze ma dwie bazy lotniczego pogotowia ratunkowego, w Warszawie i Płocku, gdzie stacjonują dwa helikoptery. W każdej gminie zostały również wyznaczone miejsca ich startów i lądowań. Warszawska baza poprzez system wsparcia naziemnego przygotowana jest do nocnych lotów. Działają wodne zespoły ratownictwa medycznego w Zegrzu oraz w Płocku. Opr. rad

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …