Najnowsze informacje

Ucierpią pacjenci

szpitalZa kilka dni będzie wiadomo, jak duże cięcia czekają w przyszłym roku służbę zdrowia na Mazowszu Płockim. Bo, że będą, to pewne na 100 proc. Narodowy Fundusz Zdrowia przewiduje, że nakłady na świadczenia zdrowotne w 2010 r. będą niższe o 1,5 mld zł. Na Mazowszu ta kwota może sięgnąć 500 mln zł. To oznacza mniej pieniędzy z kontraktów z NFZ. Boleśnie odbije się to na pacjentach. Zmniejszy się dostępność do świadczeń, wydłużą kolejki do lekarzy. A szpitale będą popadać w długi.
Zła sytuacja z finansowaniem służby zdrowia tłumaczona jest kryzysem. NFZ ma bowiem mniejsze wpływy ze składki na ubezpieczenia zdrowotne, bo np. rośnie bezrobocie. Prezes NFZ Jacek Paszkiewicz nie pozostawia złudzeń. – Rok 2010 będzie na pewno bardzo trudny. Zostanie zahamowana dynamika wzrostu nakładów na lecznictwo. W stosunku do tegorocznego planu, nakłady będą niższe – oznajmił na swojej konferencji prasowej pod koniec października.
Chodzi o niebagatelną kwotę 1,5 mld zł. Ale Mazowsze może jeszcze bardziej odczuć brak pieniędzy. W uchwalonej przez Sejm nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, pojawił się nowy algorytm, według którego rozdziela się pieniądze pomiędzy poszczególne oddziały NFZ. Dla Mazowsza jest on niekorzystny. Na jego podstawie w 2010 r. na świadczenia medyczne będzie prawie 2 proc. mniej pieniędzy niż w tym roku. To bardzo zaniepokoiło radę mazowieckiego NFZ. W specjalnym stanowisku podkreśla, że w przyszłym roku na Mazowszu zabraknie m.in. 55 mln zł na podstawową opiekę zdrowotną czy prawie 68 mln zł na leczenie szpitalne. W sumie może być mniej o blisko 500 mln zł. W swoim stanowisku rada przestrzega przed złamaniem ustawy o świadczeniach zdrowotnych, bo może dojść do tego, że nie będzie negocjacji ze świadczeniodawcami tylko narzucona przez NFZ wielkość kontraktu i cena za punkt.
Dyrektorzy płockich szpitali zdają sobie w sprawę z trudnej sytuacji. – Na pewno będą oszczędności i to się przełoży na szpitale – mówi Stanisław Kwiatkowski, szef szpitala wojewódzkiego. – Muszę przyznać, że z niepokojem obserwuję te wszystkie informacje. Chociaż nie zamierzam wykonywać nerwowych ruchów. Za kilka dni powinniśmy wiedzieć o oszczędnościach i jak one dotkną szpital.
Szpital wojewódzki jest w dość specyficznej sytuacji. Uruchamia bowiem nowy pawilon. Czy w dobie oszczędności sztandarowa inwestycja ostatnich lat nie jest zagrożona? – Nie ma o tym mowy – deklaruje Stanisław Kwiatkowski. – Pawilon zostanie uruchomiony i będziemy przyjmować pacjentów.
Z ciężkich czasów zdaje sobie sprawę również Artur Krawczyk, prezes spółki Płocki ZOZ, do której należy szpital św. Trójcy. – Musimy sobie dać radę – mówi. – Chociaż nie będzie to łatwe. Na spotkaniach z wysokimi urzędnikami NFZ usłyszeliśmy, że oszczędności mogą być nawet większe niż 10 proc.
Płocki ZOZ ma kontrakt z NFZ na poziomie ok. 40 mln zł. To spółka miejska, więc jeśli dostanie mniej pieniędzy z funduszy, możliwe, że ten deficyt trzeba będzie wyrównać z budżetu miasta, który już i tak jest napięty.
Cięcia w ramach kontraktów mogą dotknąć mniejsze ZOZ–y. Czy będą musiały np. pozbywać się lekarzy?
– Na razie nie wiemy, co nam da los – mówi Sabina Kańtoch, szefowa Saba–Medu. – Bardzo bym nie chciała, aby ewentualne oszczędności ograniczyły naszą dostępność. Racjonalnie wydatkujemy otrzymywane środki i w planach nie mamy pozbywania się lekarzy czy pielęgniarek.
O zwolnieniach nie chce słyszeć również Stanisław Kwiatkowski.
– Cały czas oszczędzamy, ale nie zamierzam w ramach obniżania kosztów zwalniać lekarzy – mówi. – Co zrobimy jeśli sytuacja będzie bardzo trudna? Prawdopodobnie wzrośnie zadłużenie szpitala, które dzisiaj waha się w granicach 5 mln zł. Być może większa będzie liczba nadwykonań, za które, mam nadzieję, w końcu zapłaci NFZ.
Nikt nie ma wątpliwości, że cała sytuacja odbije się na pacjentach. Będzie mniejsza dostępność do świadczeń. Wydłużą się kolejki do specjalistów, dłużej trzeba będzie czekać na zabiegi i operacje.
GSZ

Zobacz kolejny artykuł

Ponad milion dla szpitala na Winiarach

Kwotę ponad 1,2 mln zł przyznano dla szpitala wojewódzkiego na Winiarach. O przyznaniu dodatkowego wsparcia …

Radni dyskutowali o Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki medycznej w PZOZ oraz kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na …