Najnowsze informacje

Sprawdź swoje dane

Od nowego roku prawo do świadczeń opieki zdrowotnej będzie potwierdzane elektronicznie poprzez system eWUŚ, czyli elektronicznej weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców. Dlatego warto sprawdzić, czy w bazie Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) były aktualne dane o okresach ubezpieczenia zdrowotnego i członkach rodzin ubezpieczonych.
O konieczności takiej kontroli swoich danych mówi Barbara Smardzewska-Czmiel, rzecznik prasowy płockiego oddziału ZUS. – ZUS przekazuje do NFZ-etu dane, które zostały przesłane przez płatników składek w dokumentach ubezpieczeniowych. Błędne lub nieaktualne dane w bazach ZUS-u i NFZ-etu mogą skutkować komplikacjami przy rejestrowaniu się u lekarza. Dlatego zarówno sami ubezpieczeni, jak i płatnicy składek (m.in. pracodawcy) powinni sprawdzić, czy do ZUS-u przekazano poprawne dane o ubezpieczonych, np. w zgłoszeniach i wyrejestrowaniach – wyjaśnia Barbara Smardzewska-Czmiel.
Ubezpieczeni powinni sprawdzić, czy przekazali swojemu płatnikowi składek informacje o członkach rodziny, niezbędne do złożenia prawidłowych zgłoszeń lub wyrejestrowań, a w szczególności o: uzyskaniu tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu zatrudnienia, rejestracji jako osoba bezrobotna, rozpoczęciu prowadzenia działalności gospodarczej itp.), ukończeniu kształcenia przez pełnoletnie dziecko, ukończeniu 26 lat przez dziecko, nawet jeśli nadal się kształci, chyba że posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi. – W celu weryfikacji danych warto zarejestrować się na portalu pue.zus.pl i sprawdzić, czy dane zewidencjonowane na koncie w ZUS-ie są poprawne. Ewentualne nieprawidłowości należy wyjaśnić przede wszystkim ze swoim płatnikiem składek – zachęca Barbara Smardzewska-Czmiel.
W wypadku płatników składek warto zwrócić uwagę również na prawidłowość danych dotyczących osób ubezpieczonych, ze szczególnym uwzględnieniem członków ich rodzin. Często zdarza się bowiem, że nie dokonano wyrejestrowania w przypadkach, gdy: wyrejestrowano ubezpieczonego, który zgłosił członka rodziny, członek rodziny ukończył 26 lat (o ile nie posiada orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności lub innym traktowanym na równi), pełnoletni członek rodziny ukończył naukę, członek rodziny, w tym dziecko i małżonek, uzyskał tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego (np. po podjęciu pracy, uzyskaniu statusu bezrobotnego, rozpoczęciu działalności gospodarczej itp.). – Zachęcamy pracodawców do sprawdzenia dokumentacji oraz wyjaśnienia z ubezpieczonymi ewentualnych wątpliwości. Gdyby okazało się, że nie zgłoszono lub nie wyrejestrowano ubezpieczonego albo członków jego rodziny, mimo takiej konieczności, prosimy płatników o pilne spełnienie tego obowiązku oraz przypomnienie ubezpieczonym o zaktualizowaniu powyższych informacji – dodaje rzecznik płockiego ZUS-u.     rad

Zobacz kolejny artykuł

Ponad milion dla szpitala na Winiarach

Kwotę ponad 1,2 mln zł przyznano dla szpitala wojewódzkiego na Winiarach. O przyznaniu dodatkowego wsparcia …

Radni dyskutowali o Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki medycznej w PZOZ oraz kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na …