Ratujemy kręgosłupy

Czy pomysł systematycznego ratowania kręgosłupów najmłodszych uczniów i wyrabiania właściwych nawyków zagości na stałe w płockich podstawówkach? Radna Daria Domosławska proponuje, aby dla rozpoczynających naukę uczniów prowadzić kompleksowy program profilaktyki wad postawy. Władze miasta odpowiadają, że prace nad przygotowaniem programu już trwają.
Pomysł wprowadzenia programu na stałe Daria Domosławska przedstawiła władzom miasta po analizie materiału dotyczącego wad postawy, nadwagi, otyłości i zwolnień z wychowania fizycznego. Taki materiał w czerwcu ubiegłego roku opublikował ratuszowy wydział edukacji. Jego wyniki posłużyły do tego, by zastanowić się nad wprowadzeniem programu profilaktyki wad postawy u dzieci. Powinien składać się z badania dzieci oraz edukacji rodziców, nauczycieli i uczniów oraz profilaktyki pierwotnej, czyli edukacji połączonej z ćwiczeniami ogólnorozwojowymi, ćwiczeń korekcyjnych prowadzonych w szkole przez nauczycieli, a w przypadku wad rozwojowych przez fizjoterapeutę. – Jest to bardzo duże wyzwanie, wymagające dokładnej analizy i przygotowania, ponieważ musi objąć działania interdyscyplinarne angażując środowisko medyczne, edukacyjne, rodziców i same dzieci – mówi radna Domosławska i dodaje, że korzystne byłoby, aby dzieci z każdego rocznika monitorować i ponownie badać w czasie największego zagrożenia wystąpieniem wad postawy.
Miasto, jak wynika z odpowiedzi na interpelację, ma już przygotowane wstępne założenia programu, ale chce je omówić z udziałem przedstawicieli szkół i środowiska lekarskiego. Pierwsze spotkanie z udziałem przedstawicieli wydziału edukacji, wydziału zdrowia UM, Izby Lekarskiej, Płockiego Zakładu Opieki Zdrowotnej odbyło się już w grudniu ubiegłego roku. Do tworzenia programu mają zostać wykorzystane wyniki badań bilansowych, które także oceniają stan kręgosłupów u dzieci. rad

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …