Oddział chorób płuc na Winiarach ma 50 lat

Rocznie z leczenia i porad na oddziale chorób płuc Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego na Winiarach korzysta 2300 pacjentów z całego północnego Mazowsza. W piątek (12 kwietnia) pracownicy świętowali pięćdziesięciolecie jego działalności. Z tej okazji marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik uhonorował oddział medalem Pro Masovia, a pracowników okolicznościowymi dyplomami.

Jak mówił dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski, uroczyste spotkanie jest okazją do podkreślenia, jak z małego oddziału powstał jeden ze znaczących na Mazowszu ośrodków leczenia chorób płuc. – Jest to kluczowy oddział, o profilu internistycznym, który praktycznie codziennie ma pełne obłożenie. Swoim zasięgiem, jeśli chodzi o pomoc dla pacjentów, obejmuje obszar 350 tysięcy osób. Jest to oddział II poziomu, gdzie skutecznie diagnozowane i leczone są choroby onkologiczne, choroby płuc, choroby układu oddechowego – mówił podczas jubileuszowego spotkania o zakresie działalności oddziału dyrektor szpitala Stanisław Kwiatkowski.
Początek dzisiejszemu oddziałowi chorób płuc w szpitalu na Winiarach dał oddział działający przy ówczesnej ulicy Bieruta (obecnie ul. Misjonarska). W lutym 1969 roku został przeniesiony do nowo wybudowanego pawilonu Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego przy ulicy Medycznej. – Dziś jesteśmy perełką, jeśli chodzi o zachodnią część Mazowsza. Dzięki staraniom dyrekcji i osób przyjaznych oddziałowi rozwijamy się. Mamy dużo nowoczesnego sprzętu, tak ważnego dla dobrej i szybkiej diagnostyki i leczenia – podkreślał Bogdan Gotowicki, który od 2005 roku jest ordynatorem oddziału chorób płuc WSZ w Płocku. I dodawał, że wśród marzeń jest także to o większej ilości personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.
Nowoczesna aparatura jest jednym z atutów oddziału. Mieści się tu pracownia bronchoskopii. Rocznie wykonywanych jest tu ponad 1100 bronchoskopii. Oddział ma także czterołóżkową salę mechanicznej inwazyjnej wentylacji, z której może korzystać w ciągu roku 30 chorych. – Leczeni tu są chorzy, którzy praktycznie wymagają intubacji. Dzięki naszym działaniom ta intubacja czasami jest odciągnięta w czasie – wyjaśniał doktor Gotowicki.
Lekarze przyjmują również pacjentów w prowadzonej tu poradni pulmonologicznej (rocznie udzielanych jest 3500 porad) i domowego leczenia tlenem, która wyposażona jest w 46 koncentratorów tlenu. Oddział ściśle współpracuje z prof. Tadeuszem Orłowskim z Kliniki Chirurgii Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc oraz prof. Rafałem Krenke, konsultantem wojewódzkim w zakresie chorób płuc. – Jest to bardzo ważny oddział, bo tego typu schorzenia np. z powodu stanu powietrza zawsze były w czołówce, jeśli chodzi o epidemiologię. Wysiłek i praca tych ludzi przy diagnostyce i leczeniu tych chorób ma bardzo duże znaczenie i zdrowotne, i społeczne. Gratuluję poprzednikom i obecnej załodze. Życzę, by ten oddział dalej rozwijał się – gratulował pracownikom oddziału Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego.
Opiekę pacjentom na oddziale mającym 58 łóżek zapewnia 10 lekarzy, 29 pielęgniarek, 2 sekretarki medyczne i 9 salowych.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Serce Wiktorii tak bardzo chce bić!

Rodzice malutkiej Wiktorii zwracają się z prośbą o pomoc dla ich córeczki Wiktorii, która urodziła …