Nie będzie likwidacji dyspozytorni pogotowia w Płocku

Nie będzie likwidacji dyspozytorni pogotowia w Płocku. Tak wynika z przedstawionego na początku stycznia przez wojewodę mazowieckiego nowego planu dotyczącego działania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego.
Przypomnijmy, że w przedstawionym w grudniu ubiegłego roku projekcie wojewoda proponował wariant zmniejszenia liczby rejonów działania dyspozytorni medycznej. Zakładał on likwidację dyspozytorni w Płocku i Ostrołęce. Ich rejony byłyby obsługiwane przez pozostałe punkty w Radomiu, Warszawie i Siedlcach. W przypadku Płocka, Gostynina i Sierpca karetki do pacjentów wysyłane byłyby przez dyspozytornię w Siedlcach.
Przedstawiony samorządom do konsultacji plan wzbudził sprzeciw radnych sejmiku województwa mazowieckiego. Podczas grudniowej sesji zwracali uwagę na to, że zmiany, jakie chce wprowadzić wojewoda w ratownictwie medycznym, zagrażają bezpieczeństwu zdrowia i życia mieszkańców. Marszałek Adam Struzik apelując o to, by nie wprowadzano zmian od 2019 roku, zwracał uwagę, że bardzo ryzykowne jest tak szybkie tempo zmian. Nie mają one odpowiedniego przygotowania, co zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców Mazowsza.
Po przeprowadzeniu konsultacji z samorządami wojewoda mazowiecki przedstawił plan działania systemu państwowego ratownictwa medycznego z pięcioma dyspozytorniami i pięcioma rejonami operacyjnymi na Mazowszu. Ten będzie przedstawiony do zatwierdzenia ministrowi zdrowia. W nowym, obowiązującym od 1 kwietnia planie pozostaje pięć rejonów: w Warszawie, Płocku, Radomiu, Siedlcach i Ostrołęce. Wojewoda zaproponował likwidację rejonu w Grodzisku Mazowieckim. Docelowo powiaty z tego rejonu miałyby być obsługiwane przez Płock (powiat sochaczewski), Radom (powiat grodziski, żyrardowski, warszawski zachodni), Warszawę (powiat piaseczyński, pruszkowski).
Obecnie na Mazowszu jest sześć rejonów operacyjnych obsługiwanych łącznie przez pięć dyspozytorni, które przyjmują zgłoszenia i wysyłają w najbliższy teren karetki. Rejon Warszawy i okolic obsługuje Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego „Meditrans” SPZOZ w Warszawie i Falck Medycyna Sp. z o. o., Ostrołękę z okolicą – ostrołęcki MEDITRANS, Płock i okolice – Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku, Radom z okolicą – Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego, Siedlce i okolice – siedlecki MEDITRANS.

rad
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …