Na pożytek nauki i zdrowia publicznego

Płockie Towarzystwo Lekarskie uczciło 140. urodziny. Uroczystości odbyły się w Teatrze Dramatycznym z udziałem wielu znakomitych gości. Wieczór uświetnił koncert Michała Bajora.
Galę w teatrze poprowadzili dwaj prezesi: prezes Płockiego Towarzystwa Lekarskiego Jacek Zieleniewski oraz prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku Jarosław Wanecki. Przemawiali m.in.: ks. biskup Piotr Libera, marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik, Jerzy Woy-Wojciechowski – prezes Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, profesor nauk medycznych, kompozytor i pianista, autor wielu przebojów, np. Goniąc kormorany. Biskup podkreślał, jak wiele zawdzięczają lekarzom pacjenci i jak ważne jest, zauważać potrzeby drugiego człowieka, jego pracę i wysiłek. Nawiązał do jednego z ostatnich wierszy Zbigniewa Herberta pt.: Brewiarz I, w którym poeta dziękował Bogu za wenflony, bandaże i kroplówki – „narzędzia pracy” lekarzy i pielęgniarek. Cytował także bpa Antoniego Nowowiejskiego, który pisał o powstaniu Płockiego Towarzystwa Lekarskiego w monografii o Płocku (1930 r.): „Towarzystwo Lekarskie jedno z najstarszych towarzystw w mieście naszem, powstało z inicjatywy dra med. M. Ehrlicha. Data zatwierdzenia statutu w Petersburgu 2.07.1869. Pierwsze zebranie organizacyjne odbyło się 31 stycznia 1872. Teren działania – powiaty guberni płockiej. Cele jego: badanie stanu sanitarnego i zachorowalności, współdziałanie z administracją w organizowaniu pomocy lekarskiej, krzewienie zasad higieny, walka ze znachorstwem i szarlatanerią, rozprawy naukowo-lekarskie, prenumerata pism i książek lekarskich, osobiste zbliżenie i współżycie w celach utrzymania zgody i współdziałania na pożytek nauki i zdrowia publicznego. Prezesi: Ehrlich, dr Perkal, dr Al. Zaleski oraz obecnie dr Aleksander Maciesza. Towarzystwo Lekarskie posiada wartościową bibliotekę liczącą około 400 jednostek, powstałą głównie z zapisu prof. R. Pląskowskiego oraz z ofiar. Mieści się ona w szpitalu Św. Trójcy w Płocku”. PTL na początku liczył 40 członków-lekarzy i aptekarzy, którzy troszczyli się o podniesienie poziomu wiedzy wśród pacjentów, np. na temat chorób zakaźnych, zasad higieny, organizowali szkolenia dla felczerów i akuszerek. Dziś w PTL skupionych jest około 500 osób.
Obecny na uroczystości marszałek Adam Struzik uhonorował Towarzystwo Medalem Pro Masovia, podkreślającym jego zasługi i znaczenie w regionie. Złoty Medal Honorowy Okręgowej Izby Lekarskiej otrzymali lekarze, którzy 50 lat temu ukończyli akademie medyczne: Anna Adamowska, Wiesław Adamowski, Zofia Brutzka-Kwaśniak, Barbara Ejsmond-Mechowska, Alicja Fręchowicz-Radoszewska, Rajmund Gniazdowski, Janina Gruca, Amelia Kęsik, Stanisław Kroczewski, Maria Krośnicka-Steckiewicz, Romulad Masłowski, Elżbieta Matlachowska-Ciska, Andrzej Mikołajewski, Elżbieta Piotrowska-Sowa, Gertruda Słojewska, Jadwiga Słomska-Ośka, Teresa Łapińska-Mrozowska. Wcześniej medale odebrały lekarki: Krystyna Badowska i Łucja Mitka-Masłowska. Pośmiertnie Medal Honorowy przyznano wieloletniemu prezesowi PTL-u, nefrologowi dr Markowi Świtalskiemu.
Po raz drugi Okręgowa Rada Lekarska w Płocku nagrodziła lekarza stażystę i lekarza dentystę stażystę za najlepszy wynik Lekarskiego Egzaminu Państwowego i Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Państwowego. Nagroda Tadeusza Garleja i 2000 złotych przypadła pani doktor: Izabeli Stachurskiej-Chalińskiej, a Nagroda Dymitra Kolimeczkowa – lekarkom-dentystkom: Dagmarze Stawrosiejko i Edycie Zdaniewicz. Ostatni Lekarski Egzamin Państwowy najlepiej w Polsce zdali „drużynowo”: Katarzyna Słupecka, Magdalena Torbicka, Marta Janicka-Szczepaniak, Justyna Żabka, Monika Mastalerz, Łukasz Krajenta, Agnieszka Kolczyńska, Weronika Grodkiewicz, Magdalena Stanisławska, Karolina Gregorczyk, Dominika Mońdziel, Izabela Stachurska-Chalińska, Jarosław Ulanowski. Galowy wieczór zakończył koncert Michała Bajora, który śpiewał piosenki Piaf, Grechuty, Garou, oraz wystawa obrazów przynależącej do PTL-u – Hanny Woźniak-Kwiatkowskiej.     (lesz)
fot. OIL

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …