Na pomoc chorym psychicznie

Do końca stycznia organizacje pozarządowe i samorządy chcące wesprzeć osoby z zaburzeniami psychicznymi mają czas na złożenie ofert. Najwyżej ocenione projekty mogą liczyć na dofinansowanie rządowe.
Wsparcie finansowe na prowadzenie projektów pomagających osobom z zaburzeniami psychicznymi pokonywać tudne, życiowe sytuacje zapewnione jest w ramach rządowego programu „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Mogą o nie ubiegać się samorządy oraz organizacje pozarządowe. Oferty należy składać do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego do 31 stycznia br.
Konkurs zakłada przygotowanie projektów, które poprawią integrację uczestników i ich rodzin ze środowiskiem lokalnym, oraz promują dobre praktyki w życiu codziennym osób chorych. Oferty konkursowe z wymaganymi załącznikami należy przesłać listem poleconym (obowiązuje data stempla pocztowego) lub składać osobiście do 31 stycznia 2015 r. do Wydziału Polityki Społecznej MUW na adres: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa. Koperty powinny zawierać dopisek: Program „Oparcie Społeczne dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi”. Więcej informacji na stronie www.mazowieckie.pl w zakładce Polityka Społeczna.
Komisja wojewody oceni wnioski pod kątem formalnym i merytorycznym. Kryteriami są m.in.: liczba odbiorców projektów, partnerzy, zgodność z celami Programu oraz innowacyjność. Na etapie wojewódzkim wybieranych jest 6 najwyżej ocenionych ofert. Konkurs rozstrzygnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do 30 kwietnia 2015 roku. Na projekty z całej Polski przeznaczy 3 mln zł.
W ubiegłym roku w województwie mazowieckim na integrację społeczną, reintegrację zawodową oraz projekty artystyczne wsparcie otrzymało 5 podmiotów m.in. z: Sochaczewa, Węgrowa, Kozienic i Warszawy. Kwota dotacji wyniosła ponad 270 tys. zł. rad

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …