Najnowsze informacje

Na ferie zimowe z kartą europejską

Do wyrobienia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego zachęcają płocczan w Narodowym Funduszu Zdrowia. O tym, że jest ona potrzebna przed rozpoczynającym się właśnie sezonem zimowym mówiono podczas dnia otwartego.
Kolejne spotkanie z ubezpieczonymi było także okazją do przypomnienia, że osoby ubezpieczone mogą założyć konto w Zintegrowanym Systemie Pacjenta. Obecnie z indywidualnego konta w ZIP korzysta już ponad 56 tysięcy mieszkańców Mazowsza. Osoby odwiedzające płocki oddział NFZ otrzymały praktyczne informacje, jak utworzyć konto osobiste w ZIP. A do tego wystarczą trzy kroki. Pierwszy to wizyta w siedzibie NFZ z dowodem osobistym lub paszportem. Tu ubezpieczony otrzyma osobisty login i hasło. I już następnego dnia można zalogować się na stronie zip.nfz.gov.pl. – Portal Zintegrowany Informator Pacjenta (zip.nfz.gov.pl) składa się z czterech głównych części. Serwis informacyjny „Twój Portal” oraz informator „Gdzie się leczyć” są ogólnodostępne. Sprawdzić tu można m.in. w których szpitalach i przychodniach można leczyć się bezpłatnie w ramach powszechnego ubezpieczenia, a także jak dojechać do tych placówek i w jakich godzinach są one otwarte – mówi Agnieszka Gołąbek, rzecznik prasowy NFZ Mazowsze.
Mając osobiste konto w ZIP, każdy dodatkowo otrzymuje dostęp do informacji zawartych w „Rejestrze Usług Medycznych” oraz na stronie „Prawo do świadczeń zdrowotnych”. Dzięki temu ma dostęp do informacji o tym, czy jest ubezpieczony (eWUŚ), na jakim etapie realizacji jest złożone w NFZ skierowanie do sanatorium, ile za leczenie płaci NFZ, jaką kwotę NFZ dopłacił do tych już wykupionych, gdzie złożona jest deklaracja wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej pierwszego kontaktu, kiedy dana osoba otrzymała refundowane przedmioty ortopedyczne.
Weekendowe spotkanie w ramach dnia otwartego zachęciło ubezpieczonych do założenia europejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego. – Początek grudnia to dobry moment, aby wyrobić europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego z myślą o sezonie narciarskim. Ferie zimowe na Mazowszu już od 17 lutego – mówi Agnieszka Gołąbek, rzecznik prasowy NFZ Mazowsze.
Karta uprawnia w nagłych przypadkach do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego na terenie państw Unii Europejskiej i EFTA (Islandia, Lichtenstein, Norwegia i Szwajcaria). Wystarczy wypełnić wniosek o wydanie karty i przynieść go do siedziby oddziału NFZ bądź delegatury (podpisany wniosek można także przesłać pocztą, e-mailem, za pośrednictwem systemu ePUAP bądź faksem). Karta wydawana jest „od ręki”. Kartę można odebrać osobiście w oddziale bądź delegaturze NFZ Mazowsze lub wskazać adres, na który zostanie przesłana. Każdy zgłoszony do ubezpieczenia rodzica jako uczeń, lub student musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia    studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki. Europejska karta ubezpieczenia zdrowotnego ważna jest przez 6 miesięcy. Skany wypełnionych i podpisanych wniosków o nią można przesłać na adres: dos@nfz-warszawa.pl.    rad

Zobacz kolejny artykuł

Ponad milion dla szpitala na Winiarach

Kwotę ponad 1,2 mln zł przyznano dla szpitala wojewódzkiego na Winiarach. O przyznaniu dodatkowego wsparcia …

Radni dyskutowali o Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki medycznej w PZOZ oraz kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na …