Komu ile na ochronę zdrowia?

Miasto zdecydowało, kto i ile otrzyma w tym roku na przedsięwzięcia związane z ochroną i promocją zdrowia. Dotacje na łączną kwotę 108 600, 00 zł pozyskało dwanaście działających na terenie miasta stowarzyszeń.
W tym roku najwyższą kwotę dotacji (17 640,00 zł) otrzymało stowarzyszenie Slerosis Multiplex na prowadzenie grupowej i indywidualnej rehabilitacji osób chorych na SM. Kwotę 16 tys. zł zyskał Społeczny Komitet ds. AIDS, zarejestrowany w Warszawie, na wykonywanie anonimowych testów w kierunku HIV. Po 13 tysięcy złotych otrzymały PCK na prowadzenie akcji „Oddając krew, dajesz życie” i Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Zjawiskom Patologii Społecznej „Między Ludźmi” na projekt „Klub Promocji Zdrowia”.
Dzięki miejskiej dotacji w bieżącym roku Stowarzyszenie Nowoczesna i Innowacyjna Edukacja zrealizuje cykl spotkań „Zdrowie najważniejsze” (kwota dotacji 4800 zł), Stowarzyszenie Amazonki będzie wspierało panie w odzyskiwaniu i podtrzymywaniu sprawności psychofizycznej (kwota dotacji 7960 zł), Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży z Cukrzycą poprowadzi cykl spotkań z zakresu edukacji diabetologicznej (kwota dotacji 7400 zł). Wsparcie finansowe otrzymało także Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera na akcję badań przesiewowych pamięci i prowadzenie grupy wsparcia (kwota dotacji 8 830 zł). Kwotę dotacji w wysokości 9 050 zł pozyskało Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku na kontynuację projektu „Zdrowa seniorka” i dodatkowe 1 180 zł na naukę udzielania pierwszej pomocy. Honorowi dawcy krwi z klubu działającego przy Wojewódzkim Szpitalu na Winiarach będą promowali ideę honorowego dawstwa krwi. Na ten cel otrzymali 6 000 zł. A Fundacja na Rzecz Bezpieczeństwa „Feniks” zajmie się realizacją projektu „Ratujemy Misia”, na który dostała dotację w wysokości 3 060 zł. rad

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …