Debatowano w PWSZ o zmianach w służbie zdrowia

O kierunkach zmian i perspektywach rozwoju debatowano podczas V Konferencji Naukowej na temat Nauki o Zdrowiu – Kierunki Zmian Perspektywy Rozwoju. Konferencja odbywała się w Państwowej Wyższej Szkole zawodowej w Płocku.
Konferencję otworzył prof. Maciej Słodki, rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku. – Po raz kolejny podejmujemy rozmowę na tematy ważne. Cieszę się, że z roku na rok w konferencji towarzyszą nam eksperci i goście mający praktyczną wiedzę w tym zakresie – powiedział rektor, który powitał zaproszonych gości.
W konferencji udział wzięła Józefa Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia. Gratulując pomysłu oraz organizacji wydarzenia minister Szczurek-Żelazko mówiła: – Nowe problemy w służbie zdrowia zmuszają nas do szukania nowych sposobów ich rozwiązywania. Z tego powodu tak istotna jest wymiana wiedzy i doświadczeń w nauce o zdrowiu.
Podczas płockiej konferencji minister przedstawiła przedstawiła także kierunki rozwoju systemu ochrony zdrowia.
Spotkanie rozpoczął gość specjalny prof. Mariusz Zimmer, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników, który wygłosił wykład” Cięcie cesarskie – jak optymalizować ich liczbę?”. Profesor zaprosił także wszystkich słuchaczy na „I Ogólnopolską Konferencję Postępy w edukacji położniczno-położniczej – najnowsza wiedza w roku 2019”, która odbędzie się w Płocku w dniach 27-29 czerwca 2019 roku.
Podczas wykładów podejmowano tematy dotyczące zmian w systemie ochrony zdrowia, perspektyw rozwoju opieki pielęgniarskiej w obliczu potrzeb pacjentów, świadczeniodawców usług zdrowotnych oraz studentów kierunku pielęgniarstwo i innych kierunków nauk o zdrowiu. Mówiono również o nowych kompetencjach pielęgniarek i innych specjalistów systemu ochrony zdrowia oraz usług kosmetologicznych. Sporo uwagi poświęcono kształceniu podyplomowemu pielęgniarek w kontekście rozwoju i uwarunkowań prawnych kompetencji zawodowych. Wśród podejmowanych zagadnień były także te dotyczące dylematów etycznych w ochronie zdrowia i kosmetologii, a także prewencji zdarzeń niepożądanych występujących w praktyce pielęgniarskiej, kosmetologicznej i innych obszarach świadczeń zdrowotnych. Przedstawiono kwestie dotyczące nadzoru merytorycznego w pielęgniarstwie (konsultanci krajowi i wojewódzcy) oraz innych naukach medycznych i naukach o zdrowiu.

rad
fot. PWSZ Płock

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …