fot. Dariusz Ossowski

Darmowej energii w szpitalu nie zabraknie

Szpital wojewódzki w Płocku będzie ogrzewać wodę energią słoneczną. Na terenie szpitalnego parkingu powstała farma solarna o powierzchni 1068 m kw. To według generalnego wykonawcy – Grzegorza Wieczorka, prezesa zarządu firmy EKOTERM z Łowicza – największa w Polsce instalacja zasilająca jeden węzeł. – Spodziewamy się, że przy pełnym wykorzystaniu baterii słonecznych szpital będzie mniej wydawał na podgrzewanie wody. Dzięki temu rozwiązaniu zaoszczędzimy od 500 do 700 tys. zł rocznie – tłumaczy dyrektor płockiego szpitala, Stanisław Kwiatkowski.
Średnie dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę tak dużej placówki, jaką jest płocki szpital, to od 40 do 60 m3 na dobę. Farma solarna to obok kolektorów także cztery zbiorniki buforowe, w których można pomieścić łącznie 40 m3 wody. Zgodnie z przeprowadzonymi szacunkami, włączenie instalacji solarnej do szpitalnego obiegu przełoży się na oszczędności w podgrzewaniu zimnej wody nawet do ok. 25 proc. rocznie. – Mam nadzieję, że darmowej energii nam wystarczy – mówi dyrektor szpitala. Oczywiście są mniej i bardziej słoneczne okresy w roku. Instalacja jest jednak przez cały czas automatycznie regulowana. Nadwyżka gromadzona będzie w zbiornikach akumulacyjnych i dzięki temu ciepłej wody nie zabraknie na bieżąco w godzinach największego szczytu, czyli 18.00–21.00 i 6.00–8.00. Zagrożeniem nie jest dla niej również mroźna zima. Dodatkowo, dzięki tej inwestycji szpital wyemituje aż o 200 ton mniej dwutlenku węgla do atmosfery. – Przyczyniamy się więc do ochrony środowiska – podkreśla marszałek Adam Struzik. Pojawił się w Płocku przy okazji odbioru technicznego instalacji. Obecni byli również Artur Dąbrowski, prezes WFOŚiGW i Mirosław Augustyniak, członek rady nadzorczej WFOŚiGW. Farma powstała na terenie przyszpitalnym na tzw. pergoli, dzięki czemu udało się oszczędzić istniejący tu dotychczas parking. W przyszłości będzie można ładować w tym miejscu akumulatory do samochodów elektrycznych.
Kolektory słoneczne to największa tegoroczna inwestycja w 12 mazowieckich szpitalach podlegających pod Urząd Marszałkowski. Jej całkowita wartość to ponad 42 mln zł, z czego aż 85 proc. to środki pochodzące ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Obok Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku z naszego regionu wymienić tu należy jeszcze WSZPZOZ im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie-Zalesiu, w którym pacjenci będą mogli korzystać z ciepłej wody ogrzanej energią słoneczną już od przyszłego roku. Tam farma zajmuje 325 m kw, a oszczędności mają sięgnąć nawet 32 proc. Uzupełnieniem projektu budowy kolektorów są prace termomodernizacyjne, które prowadzone są m.in. w obu placówkach. Wartość obu projektów to ponad 6,5 mln zł, z czego 4,8 mln zł to koszt inwestycji tylko w płockim szpitalu.
Bez szwajcarskiego zastrzyku gotówki realizacja tak szeroko zakrojonej inwestycji nie byłaby możliwa. Fundusz Szwajcarski to forma bezzwrotnej pomocy zagranicznej. W ramach funduszu Szwajcaria przyznała pomoc w wysokości 1 mld franków szwajcarskich 10 państwom członkowskim Unii Europejskiej. Niemal połowa tych środków została przyznana Polsce. – Z tych środków finansujemy nie tylko inwestycje na terenie szpitali, ale też m.in. kompletną wymianę pociągów Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Mamy też zobowiązania, by w realizowanych inwestycjach szukać rozwiązań, by jak najwięcej energii pozyskiwać ze źródeł odnawialnych. Obecnie na Mazowszu takie rozwiązanie kształtuje się na poziomie 8%, a dążymy do tego, żeby do 2020 roku mieć 15%. To wymóg postawiony przed Polską w ramach układu akcesyjnego – podkreślał marszałek Adam Struzik.
Jest na to szansa także w Płocku. Szpital wojewódzki przygotowuje się do realizacji kolejnego dużego projektu właśnie w obszarze odnawialnych źródeł energii. Chodzi o fotowoltaikę. Dzięki niej pojawi się klimatyzacja zarówno na bloku operacyjnym, jak i w salach pacjentów. I to wcale nie taka odległa przyszłość. BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …

Jeden komentarz