Czytelnicy pytają o nocną pomoc w Płocku

Od 1 października ubiegłego roku mieszkańcy Płocka mogą w dwóch punktach korzystać z pomocy lekarza w nocy i dni świąteczne. Tradycyjnie w siedzibie pogotowia przy ulicy Strzeleckiej i działającej od kilku miesięcy w szpitalu św. Trójcy poradni przy ulicy Kościuszki.
Od 1 października 2017 roku przy Szpitalu Świętej Trójcy w Płocku działa Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. – Codziennie od poniedziałku do piątku w godz. 18.00–8.00 oraz całodobowo w weekendy i święta do dyspozycji zgłaszających się pacjentów jest lekarz i pielęgniarka – mówi Inga Kujawa-Zawadzka, specjalista ds. komunikacji społecznej w Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej.
Tu mogą zgłaszać się pacjenci w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia (gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia) dorośli i dzieci. Z pomocy lekarskiej i pielęgniarskiej można skorzystać bez względu na miejsce zamieszkania, czy też na to, do którego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej złożono deklarację. Lekarz dyżurujący udziela porad głównie w warunkach ambulatoryjnych, ale też, w przypadkach medycznie uzasadnionych, w domu pacjenta (osoby z obszaru miasta Płock) lub telefonicznie. Wejście do poradni jest od strony ul. Kościuszki (przy skrzyżowaniu z ul. Zacisze). Na co dzień funkcjonuje tam poradnia chirurgiczna i urazowo-ortopedyczna. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 24 364 51 61 lub 603 303 070 i 603 304 817 w godzinach pracy poradni.
W Płocku mieszkańcy szukający pomocy nocą i w święta mogą zgłaszać się jak dotychczas do siedziby Pogotowia przy ulicy Strzeleckiej 3 (tel. 366 44 18). SP ZOZ Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku jest podwykonawcą dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku przy ul. Medycznej 19.

rad

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …