Najnowsze informacje

Będą walczyć o proste kręgosłupy

Drugoklasiści z płockich szkół

Urząd Miasta wspólnie z Płockim Zakładem Opieki Zdrowotnej startują z nowym programem profilaktycznym. Tym razem koncentrują się na kręgosłupach i zdrowych nawykach pozwalających uniknąć w przyszłości przykrych konsekwencji. Jako pierwsi w wyjątkowej lekcji zdrowia uczestniczyć będą uczniowie klas drugich płockich podstawówek.
Pilotażowy program ma dać odpowiedź, czy systematyczna praca z uczniami, rodzicami, nauczycielami i fizjoterapeutami pozwoli uzyskać zamierzony efekt. – Przed nami kolejny bardzo ważny program profilaktyki wad postawy, który będzie realizowany od września br. do końca czerwca przyszłego roku. Został przygotowany we współpracy wielu środowisk i osób zaangażowanych w wyrabianie prawidłowych nawyków i przekazywanie wiedzy na ten temat dzieciom – mówił podczas konferencji prasowej Andrzej Nowakowski.

Reklama

Program opracowano dla płockich uczniów w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych UMP we współpracy z Oddziałem Edukacji przy udziale fizjoterapeutów (Daria Domosławska – pomysłodawca projektu, Małgorzata Marcinkowska – koordynator projektu, kierownik Centralnego Ośrodka Rehabilitacji PZOZ) oraz pediatry (Jarosław Wanecki). Program uzyskał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
W programie będzie uczestniczyć około 600 dzieci, które od września rozpoczęły naukę w klasach II szkół podstawowych 16 szkół miejskich. Koszt został oszacowany na 105.980,00 zł. Realizatorem programu jest Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej sp. z o.o. – Przyczyn powstawania wad postawy jest wiele, między innymi siedzący tryb życia czy nadwaga. To, co kluczowe i na co będziemy zwracać uwagę podczas realizacji planu, to nawyki ruchowe, które kształtują się przez całe życie. Wady postawy nie powstają z dnia na dzień. Dlatego trzeba wiedzieć, że można im zapobiegać i jak to robić, aby wadliwe nawyki szybko korygować – mówiła pomysłodawczyni programu Daria Domosławska, podkreślając, że bardzo mocną stroną programu jest kompleksowość opieki. Przemyślany jest tak, aby angażować oczywiście dzieci, ale także rodziców, nauczycieli, lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lekarzy specjalistów, fizjoterapeutów, psychologów. – Angażuje całe środowisko szkolne, medyczne i bezpośrednio dzieci oraz ich rodziców i opiekunów. Program wad postawy jest inwestycją w zdrowie. Bardzo ważną, bo na początku wady postawy nie bolą, ale z upływem czasu mogą stać się przyczyną dolegliwości bólowych – podkreślała Daria Domosławska.

Reklama

W ramach programu teoretyczną i praktyczną wiedzę na temat zapobiegania i leczenia wad postawy otrzymają rodzice i nauczyciele. Uczniowie będą podzieleni na trzy grupy w ramach profilaktycznych badań lekarskich przeprowadzonych przez lekarza POZ. Grupa A – dzieci z postawą prawidłową, niewymagające podjęcia obecnie żadnych działań terapeutycznych i skierowane do oddziaływania edukacyjnego w ramach programu. Grupa Bk – dzieci zdolne do zajęć wf z ograniczeniami, wymagające dodatkowych zajęć ruchowych/korekcyjnych. Grupa C – dzieci zwolnione z zajęć wf i niepodlegające potencjalnym oddziaływaniom korekcyjnym w ramach zajęć grupowych i indywidualnych, skierowane do oddziaływania edukacyjnego w ramach programu z zaleceniem indywidualnych oddziaływań w poradniach specjalistycznych (w ramach zapisu ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).
– Realizację programu planujemy rozpocząć od edukacji rodziców, którzy muszą wyrazić zgodę na udział dziecka w programie, wiedzieć na ten temat najwięcej. Program będzie prowadzony w szkole przez nauczycieli i w przychodni przez naszych fizjoterapeutów. Uczniowie będą mieli wykonywane przesiewowe specjalistyczne badanie oceniające postawę ciała. Kolejnym etapem jest specjalistyczne badanie lekarskie, które przeprowadzi specjalista rehabilitacji ruchowej z naszego ośrodka. To pozwoli skierować dzieci do trzech grup prowadzonych w ramach programu – Bk1 (zajęcia realizować będą nauczyciele w ramach zajęć lekcyjnych), Bk2 (zajęcia poprowadzą fizjoterapeuci w szkołach), Bk3 (zajęcia poprowadzą fizjoterapeuci w Centralnym Ośrodku Rehabilitacyjnym przy ulicy Tysiąclecia) – przedstawiała szczegóły programu jego koordynator Małgorzata Marcinkowska, kierownik Centralnego Ośrodka Rehabilitacji. Kolejnym etapem programu będzie edukacja nauczycieli. Każda szkoła ma współpracować z jednym fizjoterapeutą.
Jeśli chodzi o ćwiczenia, zaplanowano spotkania raz w tygodniu po 30 min przez 30 tygodni. Zajęcia będą przeprowadzane w szkole w ramach dodatkowych zajęć dla uczniów danej szkoły. W ramach edukacji nauczycieli nauczania początkowego zostaną przeprowadzone teoretyczno-praktyczne zajęcia instruktażowe w 7 grupach 6-osobowych w cyklu 5 spotkań przeprowadzonych u realizatora programu.
rad

fot. DarO

Zobacz kolejny artykuł

Ponad milion dla szpitala na Winiarach

Kwotę ponad 1,2 mln zł przyznano dla szpitala wojewódzkiego na Winiarach. O przyznaniu dodatkowego wsparcia …

Radni dyskutowali o Płockim Zakładzie Opieki Zdrowotnej

Funkcjonowanie nocnej i świątecznej opieki medycznej w PZOZ oraz kontrakty z Narodowym Funduszem Zdrowia na …