Będą remonty i nowy sprzęt

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku otrzyma dofinansowanie na kolejne inwestycje. Tym razem radni województwa mazowieckiego zdecydowali o przyznaniu dodatkowego wsparcia finansowego w wysokości ponad 6,2 mln zł. Pieniądze będą przeznaczone na zakup aparatury i remonty.
O kolejnym w tym roku wsparciu finansowym dla mazowieckich szpitali i instytucji kultury marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik mówił, że jest możliwe dzięki stabilnej sytuacji finansowej województwa. – Dzięki tym dodatkowym środkom placówki będą mogły przeprowadzić niezbędne remonty i zakupić sprzęt – podkreślił marszałek Adam Struzik. Wśród nowych dotacji jest ponad 9 mln zł na szpitale z północnego Mazowsza oraz 200 tys. zł na wsparcie Muzeum Romantyzmu w Opinogórze.
Ponad 21,2 mln zł dodatkowych środków zostanie przeznaczonych na wsparcie inwestycji w mazowieckich szpitalach i instytucjach kultury. Na remonty i doposażenie szpitali przeznaczonych będzie blisko 19,1 mln zł. – Cieszę się, że po raz kolejny możemy wesprzeć nasze szpitale. Dzięki dodatkowym środkom możliwe będą modernizacje i rozbudowy niektórych oddziałów. Zakupiony zostanie także specjalistyczny sprzęt. Wśród największych projektów znalazły się m.in. rozbudowa i doposażenie oddziałów mazowieckiego szpitala wojewódzkiego w Siedlcach, doposażenie szpitala bródnowskiego czy zakup sprzętu medycznego dla szpitala wojewódzkiego w Płocku – przedstawia zakres inwestycji, które będą realizowane dzięki dofinansowaniu Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.
Decyzją radnych województwa mazowieckiego wsparcie trafi do 10 placówek. Dofinansowanie otrzyma także Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku. W tym roku będzie to ponad 6,2 mln zł. Szpital otrzyma ponad 4,3 mln zł na zakup aparatury i modernizację infrastruktury. Projekt ten będzie kontynuowany w 2019 r. (na jego realizację w przyszłym roku szpital otrzyma ponad 4,5 mln zł). Projekt ten jest realizowany częściowo ze środków EFRR w ramach RPO WM na lata 2014-2020 (działanie 6.1 – Infrastruktura ochrony zdrowia), a jego ogólna wartość wynosi ponad 14,4 mln zł.
Pozostałe środki szpital przeznaczy na przebudowę konstrukcji dachu z jego dociepleniem (ponad 384 tys. zł), na zakup aparatury do hemodializy (352 tys. zł), na zakup sterylizatorów parowych z wytwornicą pary, wyposażeniem i oprogramowaniem (ponad 829 tys. zł) oraz m.in. na zakup wyposażenia do sali pooperacyjnej oraz wózka elektrycznego do przewożenia zwłok (ponad 438 tys. zł).
Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie otrzyma ponad 2,9 mln zł na zakup wyposażenia dla Działu Żywienia (495 tys. zł) oraz zakup aparatury i sprzętu medycznego (ponad 2,4 mln zł). Z kolei WSZPZOZ w Gostyninie otrzyma ponad 27 tys. zł na zakup pomp głębinowych.
Dodatkowe środki trafią również do instytucji kultury. W sumie 2,2 mln zł zostaną przeznaczone na modernizacje i zakup sprzętu. Wśród nich jest Muzeum Romantyzmu w Opinogórze, które otrzyma 200 tys. zł na zakup gablot muzealnych na potrzeby ekspozycji w Dworze Krasińskich.

rad
fot. www.pixabay.com

Zobacz kolejny artykuł

Wypożyczalnia sprzętu medycznego

Pierwsza w Płocku wypożyczalnia sprzętu medycznego i rehabilitacyjnego już działa. Mieści się przy ulicy Kolegialnej …