Jubileusz stulecia płockiego PCK [ZDJĘCIA]

W Domu Darmstadt odbyło się spotkanie rozpoczynające jubileuszowe obchody stulecia Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku. Jak mówiła Ewa Domosławska, prezes zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku, ta organizacja od początku działalności scalała Polskę. – Od początku osoby skupione w tej organizacji przystąpiły do aktywnej pracy. Organizowano szpitale, szkolenia sanitariuszek, pomagano władzy wojskowej w wyposażaniu armii ochotniczej. Organizowano pomoc saniatrno-żywnościową dla żołnierzy, uchodźców, repatriantów – mówiła o pierwszych miesiącach działalności PCK w Płocku prezes Ewa Domosławska.
Dokładnie 8 marca 1919 roku, o godzinie 6 ½ wieczorem (pisownia godziny oryginalna z zaproszenia na zebranie) odbyło się pierwsze spotkanie Komitetu Czerwonego Krzyża Oddziału Płockiego. W Sali Towarzystwa Rolniczego (ul. Kościuszki 8, obecnie siedziba OIL) spotkali się ci wszyscy, którym na sercu leżała sprawa pomocy rannym i chorym żołnierzom. Pierwszą siedzibą płockiego oddziału był Hotel Warszawski, czyli dzisiejsza siedziba Sanepidu, przy ulicy Kolegialnej 20.
Polski Czerwony Krzyż w Płocku powstał 8 marca 1919 r. na wniosek adwokata Mayznera. W skład pierwszego Zarządu weszli: ks. prałat Ignacy Lasocki, dr Władysław Frankowski, pani Brzozowska, pan Mączewski. Działalność czerwonokrzyska w Płocku zaczęła się 2 marca 1919 roku. Wcześniej na ziemiach płockich istniał Sanitariusz Polski, czyli grupy udzielające pierwszej pomocy, działające w dziale dobroczynności. Oczywiście było bardzo dużo innych organizacji działających dobroczynnie. W chwili zawieszenia działalności przez Sanitariusza Polskiego zebrała się grupa ludzi, która uznała, że trzeba scalić wszystkie organizacje dobroczynne, aby działały pod jedną egidą. 7 marca 1919 roku zebrał się komitet, który po burzliwych rozmowach uznał, że daje szansę organizacji czerwonokrzyskiej. I 8 marca 1919 roku odbyło się pierwsze spotkanie, w którym brało kilkadziesiąt osób. Zebraniu przewodniczył dr Zaleski, który przedstawił historię dotychczas istniejącego oddziału Polskiego Komitetu Sanitarnego w Płocku. A wśród biorących udział w spotkaniu było wielu znanych płocczan lekarzy, adwokatów, księży – przedstawiała początki działalności płockiego PCK Ewa Domosławska, prezes zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku.
Pomoc dla najbardziej potrzebujących organizowana była na różne sposoby. W krótkim czasie płocki oddział PTCK wysłał na front swój tabor-wóz sanitarny z czterema noszami. Prowadzono sprzedaż znaczka ulicznego tak zwanych „Mareczek” Powstawały młodzieżowe koła PCK. Od początku istnienia organizowano w Płocku obchody Tygodnia Czerwonego Krzyża, kwesty, bale charytatywne, loterie, sprzedaż znaczka. W ten sposób pozyskiwano fundusze na pomoc potrzebującym i funkcjonowanie przedstawiała zakres pomocy Ewa Domosławska.
Pierwszym prezesem płockiego oddziału PCK został ks. prałat Ignacy Lasocki. Warto przypomnieć, że początkowo w całej Polsce Polski Czerwony Krzyż nazywał się Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. Nazwę na Polski Czerwony Krzyż zmieniono dopiero w kwietniu 1927 roku. Po zebraniu założycielskim w Płocku bardzo szybko zaczęto działać. Powstawał pierwszy szpital PCK i szpitalny tabor. Zaczęły się pierwsze zbiórki pieniężne. W tym czasie powstał też Dom Inwalidów. Powstające kolejne koła w płockich szkołach prowadziły niezliczoną ilość akcji higienicznych. Od początku młodzież zgodnie z czewrwonokrzyskim duchem szkoliła się w zakresie pierwszej pomocy i ratownictwa. – Zawsze były osoby, które chciały pomagać innym. PCK był zawsze tam, gdzie potrzebne było wsparcie ofiarom kataklizmów, wojen, osobom chorym – mówiła Danuta Lewandowska, dyrektor biura Oddziału Rejonowego PCK w Płocku. I dodaje, że sposób pomagania i działania PCK pozostał. Może trochę zmieniony, rozszerzony, ale przesłane jest wciąż to samo. Pomoc w trudnych sytuacjach osobom potrzebującym jest. Prowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Bardzo prężnie działa honorowe krwiodawstwo. Od 1965 roku na szeroką skalę prowadzone są usługi opiekuńcze. Nie ma na szczęście wojen ale są żywioły, katastrofy i wtedy PCK zawsze pomaga mówiła dyrektor Lewandowska.
Przypadające w tym roku stulecie działalności płockiego PCK uhonorowała rada Miasta Płocka, która przyjęła uchwałę o ustanowieniu roku 2019 rokiem PCK. Honorowy patronat nad obchodami objął prezydent Płocka Andrzej Nowakowski.  Na cały rok zaplanowane są wydarzenia upamiętniające 100-lecia PCK. Dla upamiętnienia 100 rocznicy Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku zaplanowano wiele wydarzeń związanych z jubileuszem, m.in. kwestę uliczną, która odbędzie się 8 maja w ramach Światowego Dnia Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca, z której środki zostaną przekazane na pomoc i aktywizację seniorów. W czerwcu w naszym mieście odbędzie się finał krajowy Ogólnopolskich Mistrzostw Pierwszej Pomocy oraz spacer z historią PCK przedstawiała harmonogram jubileuszowych wydarzeń dyrektor Danuta Lewandowska. A 25 października w Dniu Młodzieży PCK „znakiem Czerwonego Krzyża” rozbłyśnie płocki Ratusz.

rad

 D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Energetyczna Majunia

Z okazji odbywającego się Pikniku Europejskiego płocczanie mogli także bawić się przy wyjątkowych brzmieniach podczas …