Głosujemy na Wydarzenie Roku 2018

Pierwszy etap tegorocznej edycji plebiscytu na wydarzenie roku pod nazwą „Z Tumskiego Wzgórza” za nami. Kapituła doceniła te wszystkie wydarzenia, które wpływały na jakość naszego życia w roku ubiegłym. Ich inicjatorzy zostaną – zgodnie z regulaminem i życzeniem Kapituły – nagrodzeni podczas uroczystej Gali „Tygodnika Płockiego” (która odbędzie się 5 kwietnia w Domu Technika w Płocku). A przede wszystkim ich osiągnięcia będą doceniane w publikacjach prasowych, które zamieszczane będą co tydzień, przez cały czas trwania plebiscytu.


Tak jak w latach ubiegłych, będziemy prezentować co tydzień Nominacje Kapituły, by czytelnicy mogli z czystym sumieniem wskazać swoich faworytów, głosując za pomocą zamieszczonego obok kuponu bądź SMS-a. Ci, którzy brali już udział w tym plebiscycie, wiedzą, że warto wycinać i wysyłać kupony (także wysyłać SMS-y), bo w Tygodniku czeka na zainteresowanych mnóstwo nagród. W tym roku będą one nie mniejsze niż w roku ubiegłym. Nagrody główne są tym razem aż 3, przypadną zatem 3 osobom! Są to karty paliwowe do zrealizowania na stacjach PKN ORLEN, każda o wartości 700 zł. Poza nagrodą główną warto zwrócić także uwagę na inne nasze prezenty! Między innymi sprzęt RTV – AGD. Uwaga! Bardzo ważne jest podawanie na kuponach swojego numeru telefonu. Dzięki temu uczestnik naszej zabawy, który jednocześnie wysyła także SMS-y, może sumować swoje głosy i zwiększać szansę na wygraną.

Zatem już można głosować! Kupony będą zamieszczane w „Tygodniku Płockim” aż 8 razy, warto więc zwielokrotnić swoje szanse na nagrody, bo ilość kuponów (bądź głosów SMS-owych) od jednego nadawcy może być wręcz nieograniczona. Kupony można nadsyłać listownie bądź używać w tym celu kart pocztowych (kupon można nakleić na kartę). Na kopercie lub karcie proszę umieścić dopisek: „Z Tumskiego Wzgórza” i wysłać pocztą na adres Tygodnika Płockiego: Stary Rynek 27, 09-400 Płock. Oczywiście lubiący spacery mogą także kupony przynosić osobiście. Przy okazji odwiedzicie państwo naszą redakcję.


Wybory Kapituły
Kapituła zebrała się w redakcji TP w ubiegłą środę. Dla każdego z jej 9 członków wielką przyjemnością było w żarliwej dyskusji optować za umieszczeniem danego wydarzenia w dziesiątce nominowanych. Gorzej, kiedy przyszło z ciężkim sercem rezygnować z uhonorowania tych, którym się to na pewno w jakiś sposób należało. Jeden z członków Kapituły zauważył, że powinno się nominować wszystkie zgłoszone wydarzenia, bo wszystkie na to zasługują. Pewnie miał rację, ale tak się niestety nie da. To plebiscyt!
Tegoroczne głosowanie nad Nominacjami było szczególnie emocjonalne (szalenie podniosło temperaturę obrad) w kategorii „Inicjatywy gospodarcze i społeczne”. Wśród wielu propozycji były bowiem te, które są odzwierciedleniem tzw. twardych inwestycji, których mnóstwo było w roku ubiegłym. Były też jednak bardzo ciekawe wydarzenia prospołeczne. W efekcie wywiązała się dyskusja: które są ważniejsze dla lokalnej społeczności…. Przygotowaliśmy 10 Nominacji. Pewnie każdy z czytelników ma inną gradację ich ważności (tak zresztą jak poszczególni członkowie Kapituły), niemniej naszym zdaniem to był dobry consensus.
Nasze spotkanie trwało prawie 3 godziny. Efektem obrad jest zamieszczona obok lista wydarzeń (są ponumerowane, jednak ich kolejność jest całkowicie przypadkowa!), które naszym zdaniem zasłużyły na Nominacje.

Szat

Jak głosować – wydarzenie z Tumskiego Wzgórza 2018

Zobacz kolejny artykuł

Pokazujemy preferencje głosujących

Z góry uspokajamy, że nie zamierzamy zdradzać wyników. Te do ostatniego dnia głosowania, czyli do …