Region z inicjatywami

To już kolejny numer, w którym zamieszczamy kupon otwierający jedną z dwóch możliwości (obok SMS-owego głosowania) zwiększenia szans swoich faworytów na ostateczne zwycięstwo w plebiscycie „Z Tumskiego Wzgórza”. Aktywni czytelnicy mają szansę na zdobycie trzech kart paliwowych, każda o wartości 700 zł, a także innych, nie mniej ciekawych nagród.
Dziś chcielibyśmy państwu przybliżyć to wszystko, co w roku ubiegłym działo się w tak zwanym regionie, a co członkowie Kapituły nominowali do głównej nagrody. Od wielu lat regułą jest, że w tej kategorii jurorzy mają największy ból głowy. Bardzo istotnych dla lokalnych ojczyzn wydarzeń jest po prostu tak dużo, że oprócz tej wydrukowanej obok dziesiątki nie mielibyśmy problemu, żeby zaproponować co najmniej dwie podobne grupy. Niemniej po wielominutowych dyskusjach uznaliśmy, że zaproponowana przez nas „dziesiątka” to chyba najlepszy przekrój najważniejszych wydarzeń wpływających na to, co działo się poza granicami stolicy regionu. A o tym, kto dostanie wykonany przez artystę ludowego przepiękny miedzioryt, zadecydują czytelnicy w głosowaniu kuponowym i SMS-owym.

Warto zauważyć, że w tegorocznych Nominacjach „W regionie” Kapituła szczególnie zainteresowana była inwestycjami zarówno w najmłodsze, jak i najstarsze pokolenie. Zajmijmy się najpierw tym pierwszym. Żłobek w Nowym Grabiu to drugi żłobek na terenie miasta i gminy Gąbin. Może przyjąć 21 dzieci. Jego powstanie zostało dofinansowane z rządowego projektu „Maluch+”.
Jeśli chodzi o pomysły ułatwiające życie naszym seniorom, to zwraca uwagę uruchomienie Powiatowego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. To inicjatywa, która sprawiła, że starsi mieszkańcy wsi i małych miast wyszli z domów, uczą się czegoś nowego i mają okazję do integracji. Uniwersytet działa w większości gmin powiatu płockiego.
W ramach projektu „Centrum Aktywizacji Seniorów” Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie zaplanowano m.in. zajęcia usprawniające z rehabilitantem, warsztaty kulinarne, porady lekarza geriatry, trening nordic walking, indywidualne wsparcie psychologiczne, wspólne wycieczki i obchody świąt. Przewidziane jest utworzenie pierwszej w historii gminy wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego. Projektem objętych jest 50 mieszkańców gminy.
Wreszcie trzecia inicjatywa skierowana do tej grupy wiekowej. To utworzenie na potrzeby seniorów Klubu Seniora „Parostatek” w Miejskim Centrum Handlowym „Stara Betoniarnia”. Klub „Parostatek” powstał z myślą o zapewnieniu osobom starszym miejsca i warunków spotkań, w trakcie których mogliby ciekawie i różnorodnie spędzać czas. Do dyspozycji gostynińskich seniorów są 3 sale tematyczne: 1) sala jadalniana połączona z salą taneczną, wyposażoną w sprzęt muzyczny; 2) sala relaksu; 3) sala koncentracji (komputer z dostępem do sieci Internet); 4) wyposażone pomieszczenie kuchenne.
Z zasobów bibliotecznych korzystają pewnie jednakowo i młodsi, i starsi. W dobie nachalnej technologii obrazkowej warto propagować czytanie. Stąd wśród Nominacji znalazł się jubileusz 70-lecia Gminnej Biblioteki Publicznej w Bulkowie. GBP w Bulkowie to główne centrum kulturalne gminy, inicjator wielu ważnych wydarzeń dla gminy. GBP ma główną siedzibę w Bulkowie oraz filie w Blichowie i Nowych Łubkach. Oferuje mieszkańcom gminy ponad 42,5 tys. woluminów.
Ponadlokalny charakter ma kolejna Nominacja. Chodzi o jubileuszową, X edycję projektu „Działaj lokalnie”. To projekt, dzięki któremu realizowane są lokalne inicjatywy społeczne na terenie powiatu płockiego. Podczas X edycji projektu dofinansowanych zostało 27 przedsięwzięć lokalnych. Projekt realizuje Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Płockiej „Młodzi Razem”, którą finansowo wsparło Starostwo Powiatowe w Płocku.

Doceniamy także wydarzenia o zupełnie innym charakterze. Takie, które mówią np. o lokalnej historii. Stąd postawiliśmy na odnowienie wodniackiego krzyża w Dobrzykowie (gm. Gąbin), który został ufundowany w 1933 r. Przez wiele lat nie był odnawiany. Inicjatorami renowacji było Stowarzyszenia „Przystań 624”.
A jeśli już jesteśmy przy historii, to nie można nie zauważyć inicjatywy sierpeckich samorządowców. Wielki projekt archeologiczny nosił nazwę: „Poszukiwania sierpeckiego zamku”. Jak wyglądał sierpecki zamek, jak był rozbudowywany? To udało się ustalić dzięki kolejnym edycjom badań archeologicznych. A sierpczanie mogli oglądać wizualizacje zapomnianego i jednego z kilku poszukiwanych w Polsce zamków. Efekt kilkuletnich prac to wyjątkowe odkrycia i znaleziska. Archeolodzy odsłonili między innymi fragmenty XV-wiecznego założenia dworskiego, starsze i nieliczne artefakty pradziejowe i wczesnośredniowieczne oraz relikty poszukiwanej, murowanej warowni. Badania prowadzone były przez Pracownię Archeologiczną ,,TRECENTO” oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, dzięki środkom wyasygnowanym przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Gminę Miasto Sierpc.
Przypadł nam także do gustu Adrenaline Rush Poland, elitarny bieg z przeszkodami w Radotkach, o którym głośno było w całym kraju. Na trasie o długości 7 km ścigało się niemal 200 uczestników. To pierwsze takie wydarzenie, ale na pewno nie ostatnie.
Wreszcie warto promować takie firmy, o których głośno nie tylko w naszym regionie. Rolmarket z Cieśli (gm. Bodzanów) został krajowym wicemistrzem w kategorii firma w prestiżowym konkursie Agroliga. Przedsiębiorstwo znalazło się w gronie ośmiu najlepszych firm w Polsce, wyłonionych spośród ponad 2500 kandydatów. Właściciele Rolmarketu odebrali nagrodę z rąk prezydenta RP Andrzeja Dudy. Firma Rolmarket zaczynała w 1996 r. od sprzedaży pasz dla zwierząt, a dzisiaj prowadzi centrum ogrodnicze, hurtownię ogrodniczą i kilka sklepów internetowych, w tym jeden z największych internetowych sklepów ogrodniczych w Polsce Rolmarket. pl.

Szat

Zobacz kolejny artykuł

Uchylamy rąbka tajemnicy

Oczywiście jeszcze się nie kończy. Poza tym wydaniem Tygodnika Płockiego jeszcze w 2 numerach TP …