Zwolnienia dyrektorów

W miniony czwartek prezydent Andrzej Nowakowski przedstawił nową strukturę organizacyjną Urzędu Miasta. Ma ona usprawnić funkcjonowanie ratusza i obsługę mieszkańców.
Zmiany dotyczą przesunięcia części zagadnień pomiędzy wydziałami. Skutkuje to utworzeniem nowych komórek organizacyjnych. Do rangi wydziału został podniesiony dotychczasowy oddział zarządzania kryzysowego, ochrony ludności i spraw obronnych. Całkowitej likwidacji uległa Kancelaria Prezydenta Miasta. Andrzej Nowakowski osobiście nadzoruje pracę Audytora Wewnętrznego, Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych, Wydziału Zamówień Publicznych, Wydziału Kontroli, Biura Radców Prawnych, Pełnomocnika do spraw Pozyskiwania Funduszy Europejskich oraz Pełnomocnika do spraw Informacji Niejawnych.
Zastępcy prezydenta do spraw polityki społecznej Romanowi Siemiątkowskiemu podlegają: Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych, Wydział Edukacji i Kultury, Wydział Sportu i Turystyki, Biuro Rzecznika Osób Niepełnosprawnych, Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów, Pełnomocnik do spraw Wolontariatu, Pełnomocnik do spraw Organizacji Pozarządowych. Krzysztof Buczkowski, zastępca prezydenta do spraw komunalnych, nadzoruje Wydział Kształtowania Środowiska, Wydział Gospodarki Mieniem Komunalnym i Biuro Nadzoru Właścicielskiego.
Jeszcze w czasie kampanii wyborczej prezydent Andrzej Nowakowski krytykował bałagan kompetencyjny w dziedzinie inwestycji, które były realizowane przez kilka komórek organizacyjnych gminy i podlegały różnym zastępcom prezydenta. Od ubiegłego tygodnia w tym zakresie wszystko jest jasne. Za inwestycje i rozwój miasta odpowiada Cezary Lewandowski, który nadzoruje Wydział Urbanistyki i Strategii Rozwoju Miasta, Wydział Geodezji i Katastru, Wydział Inwestycji i Remontów, Pełnomocnika do spraw Inwestycji Strategicznych, Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków, Biuro Plastyka Miasta, Biuro Rozwoju Gospodarczego oraz Biuro Inżyniera Miasta.
Sekretarzowi miasta i jednocześnie Pełnomocnikowi do spraw Zintegrowanego Systemu Zarządzania podlegają: Wydział Organizacji i Procesów Pracy, Wydział Ewidencji i Spraw Obywatelskich, Wydział Promocji i Informacji oraz Biuro Obsługi Rady Miasta. Bez zmian pozostały kompetencje skarbnik miasta Barbary Szurgocińskiej, która nadzoruje Wydział Skarbu i Budżetu. Co ważne dla mieszkańców, nie zmieniły się godziny pracy Urzędu Miasta. Sprawy wciąż można załatwiać od poniedziałku do środy w godzinach 7.30 – 15.30, w czwartki od 8.30 do 17.30 oraz w piątki od 8.30 do 15.30.
Zmiany w strukturze organizacyjnej pociągnęły za sobą wypowiedzenia umów o pracę szefom kilku komórek: dyrektorowi Wydziału Spraw Organizacyjnych Sławomirowi Jeznachowi, dyrektorowi Wydziału Rozwoju Miasta Jerzemu Ceranowskiemu, dyrektorowi Wydziału Promocji, Turystyki i Współpracy z Zagranicą Witoldowi Rogowieckiemu, dyrektor Wydziału Inwestycji Miejskich Marzenie Sawickiej, dyrektorowi Wydziału Urbanistyki i Architektury Krzysztofowi Kwiatkowskiemu, dyrektor Kancelarii Prezydenta Magdalenie Samoraj, dyrektorowi Wydziału Kultury i Sportu Rolandowi Buremu, dyrektor Wydziału Edukacji Ewie Adasiewicz, kierownik Oddziału Remontów Zasobów Marii Stefańskiej i kierownikowi Oddziału Funduszy Europejskich Grzegorzowi Orłowi. Dotychczasowy dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Sławomir Milik został Geologiem Miasta, a szefowa Wydziału Gospodarki Mieszkaniowej Zofia Ulicka objęła stanowisko kierownika Oddziału Remontów w Wydziale Inwestycji i Remontów.    (jac)

Zobacz kolejny artykuł

Rowerem albo autem na potańcówkę

W Wiączeminie majówka i urodziny niebieskiego stołu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim jest obecnie …