Wyjątkowe akcenty podczas sesji

Nasza redakcyjna koleżanka Lena Szatkowska otrzymała z rąk przewodniczącego Rady Miasta Artura Jaroszewskiego i prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego Medal Laude Probus. Wyróżnienie Superpłocczanina odebrał także ks. prof. Michał Grzybowski.
Uroczystość odbyła się podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta. – To wyjątkowy moment. Jest z nami dwoje wyjątkowych gości. Pani Lena Szatkowska to redaktor Tygodnika Płockiego. Pisze o kulturze w naszym mieście. Jest autorką wywiadów, reportaży i książek. Jest także współautorką publikacji o ludziach płockiej Solidarności. Dzięki napisanym przez nią artykułom i książkom trwa pamięć o naszym mieście i jego społeczności – mówi prezydent Płocka Andrzej Nowakowski. – Ksiądz profesor Michał Grzybowski został uhonorowany nagrodą specjalną Płocczaniana Roku 2017. Ponieważ podczas uroczystości wręczenia nagrody w czerwcu tego roku ksiądz Grzybowski nie mógł być obecny, dlatego to wyróżnienie zostaje mu wręczone podczas tej sesji Rady Miasta. Ksiądz profesor już w roku 1994 został wyróżniony przez ówczesną Radę Miasta medalem Zasłużony dla Płocka. To było prawie ćwierć wieku temu, a pomimo to nadal pozostaje niestrudzonym badaczem historii i kronikarzem dziejów Płocka, Mazowsza i Polski. Ksiądz profesor jest wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Płocku oraz na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Jest autorem niezliczonych prac i artykułów o historii Kościoła na Mazowszu i historii Płocka. Jest też wiceprezesem Towarzystwa Naukowego Płockiego.
Nasza redakcyjna koleżanka Lena Szatkowska dziękując za wyróżnienie przytoczyła łacińską sentencję: „Quidquid agis, prudenter agas et respice finem”, co znaczy: „Cokolwiek czynisz, czyń roztropnie i patrz, jaki będzie koniec”. – Pracę, którą wykonuję, staram się robić jak najlepiej i doprowadzić ją do szczęśliwego finału. Cieszę się, że moje publikacje dotyczące płocczan i dedykowane płocczanom i ludziom Mazowsza zyskały pochwałę i uznanie – mówi Lena Szatkowska.
Także ksiądz profesor Michał Grzybowski dziękował płocczanom za wyróżnienie. – Nie spodziewałem się go. Najlepiej się czuję przy swoim biurku, przy moich archiwaliach. Nie sposób jest nie korzystać z dobrodziejstwa, jakie mamy w Płocku. Całe swoje dorosłe życie spędzam w Płocku, od momentu kiedy przyszedłem tutaj na studia w 1954 roku i zapoznałem się z bogactwem Archiwum Diecezjalnego, a potem Archiwum Państwowego. To jest ogromna skarbnica dziejów naszego prawie tysiącletniego miasta książęcego, królewskiego i biskupiego. W 1075 roku powstało w Płocku piąte z kolei biskupstwo, które nieustannie trwa na terenach Rzeczypospolitej – mówi ks. prof. Michał Grzybowski.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Muzyczne wydarzenie sezonu

Na wyjątkowy recital fortepianowy zaprasza 5 kwietnia Płocka Orkiestra Symfoniczna. Przed melomanami wystąpi Soheil Nasseri, …