Studia dla pielęgniarek w Płocku

Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku prof. Jacek Grzywacz i marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik podpisali umowę o współpracy. Dzięki podpisanemu porozumieniu uczelnia zyska zaplecze lokalowe, dydaktyczne i kadrowe. Bazą dla nowego instytutu będzie bowiem prowadzony przez samorząd województwa mazowieckiego Medyczny Zespół Szkół Policealnych.
Szkoła będzie stopniowo wygaszana, a słuchacze, kadra i sam obiekt docelowo będą funkcjonować w strukturach uczelni. – Cały proces będzie płynny, potrwa dwa lata. Uczelnia, co zagwarantowane jest w zawartym porozumieniu, przez co najmniej dwa lata utrzyma wszystkie kierunki kształcenia, które do tej pory w szkole są realizowane, jeśli oczywiście będzie na nie zapotrzebowanie – wyjaśniał w trakcie spotkania marszałek Adam Struzik.
W całym procesie przekształcania ma być dobra współpraca pomiędzy zarządem województwa i władzami uczelni, aby wszystko odbywało się z poszanowaniem interesów obu stron, a kadra pedagogiczna Medycznego Zespołu Szkół Policealnych widziała dla siebie szansę rozwoju. – Cel jest wspólny. Kadrze zatrudnionej w naszej szkole życzę, aby z ufnością patrzyła w przyszłość, z nadzieją na rozwój, aby wyzbyła się obaw, bo naszym wspólnym celem jest to, by obie te instytucje w symbiozie rozwijały się w sposób trwały i konsekwentny – mówił Adam Struzik.
Marszałek zapewnił również o ścisłej współpracy ze strony kolejnej, podlegającej samorządowi placówki – Szpitala Wojewódzkiego, mówiąc, że jest on w pełnej dyspozycji. Tu także współpraca w zakresie staży, zajęć praktycznych będzie prowadzona na partnerskich zasadach.
Uczelnia przygotowywać będzie przyszłe kadry dla szpitala. A na te, biorąc pod uwagę średnią wieku pielęgniarek zatrudnionych w szpitalu na Winiarach, będzie w najbliższym czasie duże zapotrzebowanie. – Nie martwię się o przyszłość pielęgniarek i o chętnych. Rokrocznie, jak wynika z otrzymanych od szefów placówek medycznych informacji, szansę na zatrudnienie będzie miało co najmniej 25 – 30 absolwentów kierunku. Najważniejsze rzeczy, fundamenty dla kształcenia na tym kierunku mamy już umocowane – mówił rektor PWSZ w Płocku, prof. Jacek Grzywacz.
Kształcenie na nowym kierunku rozpocznie się od semestru letniego z dniem 13 lutego. Jak wyjaśniał prof. Grzywacz, uczelnia czeka jeszcze na wydanie przez ministerstwo zdrowia limitów przyjęć. Po ich określeniu nastąpi formalne uruchomienie kierunku i rozpocznie się nabór. Zajęcia będą prowadzone w systemie stacjonarnym oraz jako studia pomostowe. Nowym instytutem kierować będą: dr n. med. Mariola Głowacka, przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych Regionu Płockiego i dr n. med. Marcin Słodki, lekarz zawodowo związany z oddziałem ginekologiczno-położniczym w Szpitalu Miejskim im. św. Trójcy.     rad

Zobacz kolejny artykuł

Promocja książki o śp. senator Janinie Fetlińskiej

W płockim Opactwie Pobenedyktyńskim odbyła się promocja albumu-biografii o dr Janinie Fetlińskiej – pierwszej w …