fot. Dariusz Ossowski

Płocki Hubertus

W niedzielę przedstawiciele Kół Łowieckich z okręgu płockiego spotkali się na uroczystych obchodach Dnia Św. Huberta. Była to okazja, by wręczyć odznaczenia zasłużonym członkom Polskiego Związku Łowieckiego z naszego terenu.
Kapituła Odznaczeń Łowieckich przyznała Złoty Medal Zasługi Łowieckiej dla Koła Łowieckiego „Jeleń” z Żychlina. Brąz przypadł w udziale członkom KŁ „Bażant” w Gostyninie.
Najwyższe odznaczenia, tzw. „Złom” otrzymali Bogdan Bauer, Andrzej Kryska, Zenon Petera oraz Kazimierz Szulczewski. Srebrnymi medalami uhonorowani zostali Zdzisław Banaszczak, Stanisław Jastrzębski oraz Zbigniew Wiśniewski. Brązowe medale odebrali Robert Majchrzak i Przemysław Piotrowski. Medalami „50 lat członkostwa w PZŁ” odznaczeni zostali Andrzej Lewandowski oraz Zygmunt Kwasiborski.
Uroczystości poprzedzone były mszą świętą. W kościele N. M. P. Królowej Polski odprawił ją biskup pomocniczy Roman Marcinkowski. Była to msza hubertusowska, która zajmuje wyjątkowe miejsce w kulturze europejskiej. Odprawiana jest od czasów średniowiecznych. W Polsce od czasów panowania Sasów inaugurowała jesienne polowania.
Potem blisko 400 myśliwych spotkało się w siedzibie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Poszczególne koła reprezentowały poczty sztandarowe. Marek Zaborowski, przewodniczący Związku Okręgowego PZW w Płocku podziękował myśliwym za przybycie. Słowa podziękowań padły też pod adresem duchownych oraz sokolników, którzy obecni są nie tylko przy dorocznym Hubertusie, ale również przy innych imprezach promujących łowiectwo.
Zespół Muzyki Myśliwskiej Marcina Kamińskiego zagrał tradycyjne sygnały myśliwskie. Dał również sygnał do uczty, na której nie zabrakło bigosu czy pasztetu z dziczyzny. Uroczystości okręgowe rozpoczęły sezon na Hubertusa w poszczególnych kołach. Będą polowania i biesiady w imię trwającej nieprzerwanie tradycji łowieckiej. BeeS

Zobacz kolejny artykuł

Rowerem albo autem na potańcówkę

W Wiączeminie majówka i urodziny niebieskiego stołu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim jest obecnie …