Odwiedzili grób Broniewskiego

10 lutego minęła rocznica śmierci Władysława Broniewskiego. Jak co roku przedstawiciele Książnicy Płockiej, szkół mających poetę za patrona oraz harcerzy odwiedzili jego grób na warszawskich Powązkach. Potem odbyli wizytę w domu-muzeum Broniewskiego na Żoliborzu.
Do Warszawy pojechali: dyrektor Elżbieta Tyszka i nauczycielka Iwona Ziółkowska reprezentujące Szkołę Podstawową nr 5 im. Władysława Broniewskiego w Płocku, nauczycielka ze Szkoły Podstawowej nr 20, również noszącej imię poety Adrianna Brzezińska, członek Komendy Chorągwi Mazowieckiej ZHP hm. Tomasz Sobolewski, dyrektor Książnicy Płockiej Joanna Banasiak i kierownik działu oświatowo-edukacyjnego Ewa Luma. Delegacja złożyła kwiaty na grobie Broniewskiego w towarzystwie uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim, której patronem jest Broniewski. Z pobliskiego dębu wszystkiemu przyglądały się ciekawskie wiewiórki, które autor zresztą uwiecznił w wierszach dla dzieci.
Z Powązek płocczanie udali się na Żoliborz, do Muzeum Władysława Broniewskiego, w którym przyjęła ich kustosz Eliza Czapska.

(lesz)

Zobacz kolejny artykuł

Rowerem albo autem na potańcówkę

W Wiączeminie majówka i urodziny niebieskiego stołu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim jest obecnie …