Minęło trzydzieści lat

W ubiegły piątek, 29 stycznia, członkowie i pracownicy świętowali trzydziestolecie Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Uroczystość odbyła się w płockim teatrze. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele administracji rządowej, samorządów, organizacji spółdzielczych oraz instytucji zajmujących się zarządzeniem nieruchomościami oraz firm współpracujących ze spółdzielnią.

Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa powstała w ostatnich tygodniach 1979 roku. Obecnie jest drugą co do wielkości spółdzielnią mieszkaniową w Płocku.
– 30 lat to wiele wydarzeń i projektów. Nie zawsze było łatwo, ale udało nam się osiągnąć rzecz bezcenną czyli bezpieczeństwo finansowe przy pełnej realizacji planów remontowych oraz inwestycyjnych. Widać to gołym okiem: wyremontowane budynki, ładniejsze, bardziej ekologiczne osiedla, place zabaw, coraz więcej zieleni. To wszystko wiąże się ze stabilnym budżetem, który zapewnia spokojną przyszłość i zrównoważony rozwój. Spółdzielnia to skomplikowana tkanka. To szereg różnych działań, osiedlowa zieleń, parkingi, drogi. Wiem doskonale, ile jeszcze musimy w tej materii zrobić. Dziś spółdzielnia stoi przed nowymi wyzwaniami. Z dawnych obrzeży miasta, znaleźliśmy się w jego handlowym centrum – powiedział podczas piątkowej uroczystości prezes Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lech Chodkowski.
Najstarszym osiedlem MSM jest Międzytorze. Na ponad 24 ha usytuowanych jest 56 bloków, ponad 2300 mieszkań, 138 lokali użytkowych i 343 garaże. Mieszka tu około 7,5 tysiąca osób. Od kilku lat budynki poddawane są termomodernizacji, a nowoczesna kolorystyka zmienia wygląd osiedla. Poprawiany jest także stan techniczny osiedlowych dróg, placów zabaw i elementów małej architektury.
Największym osiedlem MSM są Podolszyce. Jest tu 61 bloków, ponad 3200 mieszkań, 155 lokali użytkowych i 180 garaży. Mieszka tu około 9 tysięcy płocczan. W 1993 roku MSM przejęła bloki należące do Petrobudowy i Fabryki Maszyn Żniwnych na osiedlu Skarpa. To 18 budynków, w których mieszka ponad 1 tysiąc osób. Spółdzielnia administruje także budynkiem w Brudzeniu Dużym.
Z okazji jubileuszu kilkunastu pracowników spółdzielni otrzymało odznaczenia państwowe. Także samorządowcy wręczyli zarządowi MSM pamiątkowe medale. – Mazowiecka Spółdzielnia Mieszkaniowa ma swój udział nie tylko w rozwiązywaniu problemów mieszkaniowych płocczan, ale także w życiu kulturalnym, społecznym i publicznym Płocka – mówił wręczając medal Pro Masovia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.

Medal za zasługi dla spółdzielczości wręczył prezes Krajowej Rady Spółdzielczej Alfred Domagalski: – Spółdzielczość jest specyficznym system gospodarowania. To wspólnota ludzi, a nie kapitału. Wspólnie gospodarujemy, wspólnie odpowiadamy, wspólnie dzielimy się korzyściami. Jest to ważny element systemu społeczno-gospodarczego, szczególnie w czasach, gdy obserwujemy daleko posunięty materializm i komercjalizm. Myślę, że kryzys gospodarczy, którego doświadczamy, pokazuje na nowo walory systemu spółdzielczego i zespołowego działania. Najlepszym świadectwem odchodzenia od uproszczonej wizji człowieka jako istoty skazanej na indywidualizm jest ekonomiczna nagroda Nobla dla amerykańskiej badaczki Elinor Ostrom, która zajmuje się popularyzowaniem spółdzielczego działania – powiedział przy tej okazji Alfred Domagalski.
(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Muzyczne wydarzenie sezonu

Na wyjątkowy recital fortepianowy zaprasza 5 kwietnia Płocka Orkiestra Symfoniczna. Przed melomanami wystąpi Soheil Nasseri, …