Konkurs poświęcony Broniewskiemu

Książnica Płocka, III Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej oraz Gimnazjum nr 13 im. gen. Józefa Hallera zapraszają uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursie poświęconym twórczości Władysława Broniewskiego. Mottem tegorocznej edycji są słowa z wiersza poety: „Oto mi serce pęka w dalekich i obcych stronach”.
Konkurs ma cztery kategorie. Pierwsza to tłumaczenie wiersza Władysława Broniewskiego na język angielski, niemiecki, francuski lub włoski. Do tłumaczenia należy wybrać jeden z następujących utworów: „Morze Śródziemne” (z tomu „Bagnet na broń”), „W górach Libanu” (z tomu „Drzewo rozpaczające”), „Middle East” (z tomu „Drzewo rozpaczające”). Autorem tłumaczenia może być tylko jedna osoba. W drugiej kategorii – słuchowisko – 10-15 minutową audycję poświęconą Broniewskiemu, inspirowaną fragmentem wiersza „Targowisko”: „Oto mi serce pęka w dalekich i obcych stronach” mogą przygotować zespoły (maksymalnie 5 osób, format Format mp3 na płycie CD).
W konkursie wezmą udział także indywidualnie przygotowane eseje interpretacyjne wierszy („Persja”, „Damaszek”, „Via Dolorosa” z tomu „Bagnet na broń”). Długość pracy nie może przekraczać pięciu stron (czcionka Times New Roman, wielkość: 12, odstęp: 1,5 wiersza). Uczestnicy mogą zaproponować również piosenkę poetycką (kompozycję muzyczną do słów jednego utworu z tomu „Drzewo rozpaczające”). Autorem kompozycji może być wykonawca, nauczyciel/instruktor lub inna osoba pod warunkiem, że pisemnie udzieliła zgody na wykorzystanie kompozycji autorskiej. Ocenie jury będzie podlegać interpretacja wokalna utworu. W tej kategorii zespoły nie są brane pod uwagę.
Do każdej pracy należy dołączyć: formularz zgłoszeniowy, zgody dotyczące m.in. praw do publikacji, przetwarzania danych osobowych (dostępne na stronie Książnicy Płockiej). Do zgłoszenia w kategorii piosenka poetycka – oświadczenie o autorstwie kompozycji muzycznej. Eseje, tłumaczenia, piosenki i słuchowiska uczestnicy przesyłają do 8 marca na adres III Liceum Ogólnokształcącego w Płocku (ul. Łukasiewicza 11, 09 – 400 Płock) z dopiskiem na kopercie „Mnie ta ziemia od innych droższa…”.
Oceny prac dokona jury powołane przez organizatorów konkursu. Uroczyste ogłoszenie wyników planowane jest 29 marca w Książnicy Płockiej. Patronat nad 7. edycją konkursu objęli: starosta płocki i prezydent Płocka.

(l.)
fot. archiwum KP

Zobacz kolejny artykuł

Adam Struzik Osobowością Roku 2019

„Osobowości i Sukcesy Roku” to plebiscyt, w którym nagradzane są wybitne osoby ze świata biznesu, …