Jubileusz płockiego PCK

Honorowi dawcy krwi z Płocka i powiatu płockiego świętowali z okazji jubileuszu 60-lecia Honorowego Krwiodawstwa PCK Płock. Tym, którzy bezinteresownie ratują życie i zdrowie innych, podziękowania i odznaczenia przekazała prezes PCK Płock Ewa Domosławska.
Podczas uroczystości zorganizowanej przez Oddział Rejonowy PCK w Płocku krwiodawcy uhonorowani zostali pamiątkowymi medalami oraz odznaczeniami. – Cieszymy się, że w Płocku i naszym powiecie jest tak wiele osób niosących nieocenioną pomoc drugiemu człowiekowi – bezcenny dar krwi – mówiła dziękując wszystkim krwiodawcom Ewa Domosławska, prezes zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Płocku.
W swoim wystąpieniu przypomniała 60-letnią historię PCK. Podkreślała, że działalność Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku była zawsze dostosowana do aktualnych potrzeb społecznych. W uznaniu działalności Polski Czerwony Krzyż w Płocku aż cztery razy otrzymał sztandar. Pierwszy w 1947 – Oddział PCK, w 1975 – Zarząd Powiatowy PCK, w 1989 Zarząd Wojewódzki PCK, a w 2009 r. – Zarząd Rejonowy PCK. Prezes Domosławska przy okazji jubileuszowych obchodów przypomniała, że płocka organizacja czerwonokrzyska jest najstarszą placówką w województwie mazowieckim. A pierwszy Zarząd Polskiego Czerwonego Krzyża w Płocku wybrany został w dniu 8 marca 1919 roku.
Podczas uroczystego spotkania odbywającego się z okazji 60-lecia zasłużeni krwiodawcy otrzymali podziękowania i odznaczenia. Jedno z najważniejszych wyróżnień za wybitne zasługi w rozwoju honorowego krwiodawstwa, jakim jest Kryształowe Serce, nadano Stanisławowi Dużyńskiemu.
Zarząd główny PCK przyznał także Medale Pamiątkowe – 60 lat Honorowego Krwiodawstwa PCK za szczególne zasługi w efektywnym działaniu wspierającym ruch Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Otrzymali je: Marianna Cichocka, Zofia Grabarczyk, Lucyna Sawa, Jolanta i Jan Cybartowie, Stanisław Ignaczak, Ireneusz Jastrzębski, Tadeusz Korytowski, Andrzej Nowakowski, Tadeusz Paradowski, Stefan Rybicki, Eugeniusz Szymczyk. Medalami uhonorowano także Starostwo Powiatowe w Płocku, Komunikację Miejską, Regionalne Centrum Krwiodawstwa Placówkę Terenową w Płocku, CNH Industrial Polska, Polski Koncern Naftowy Orlen, Mostostal Płock SA, Mazowiecką Spółdzielnię Mieszkaniową w Płocku. Medale wręczono również 11 szkołom.
W uznaniu wybitnych zasług na rzecz ratowania ludzkiego życia i zdrowia oraz aktywnej działalności w ruchu honorowego krwiodawstwa Minister Zdrowia Rzeczypospolitej Polskiej odznaczył odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony Dla Zdrowia Narodu 22 osoby. W dowód uznania za najpiękniejszy dar humanitarny – bezinteresowne długoletnie oddawanie krwi Mazowiecki Zarząd Okręgowy PCK w Warszawie nadał Odznakę Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I, II stopnia 16 osobom.
Spotkanie zakończył koncert w wykonaniu Julii Krasuskiej.

rad
fot. PCK Płock

Zobacz kolejny artykuł

Rowerem albo autem na potańcówkę

W Wiączeminie majówka i urodziny niebieskiego stołu Skansen Osadnictwa Nadwiślańskiego w Wiączeminie Polskim jest obecnie …