Wybory do Rady Miasta Płocka, 164 zarejestrowanych kandydatów

Kampania wyborcza przybiera na sile. Konferencja prasowa goni konferencję, a kandydaci prezentują się na ulicznych plakatach, bilbordach i w mediach społecznościowych. W Płocku swoje listy w wyborach do Rady Miasta zgłosiło pięć komitetów. Co ważne, wszystkie mają zasięg ogólnopolski. Tym razem nie zgłosił się żaden komitet lokalny.
21 października wybierać będziemy 25 radnych – po 7 w okręgach nr 1 i 2, 6 w okręgu nr 3 i 5 w okręgu nr 4.
Nazwiska kandydatów podajemy w takiej kolejności, jaką zajmują na listach, które można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej.
KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska: Okręg nr 1 – Artur Jaroszewski, Joanna Olejnik, Elżbieta Szadkowska, Mariusz Pogonowski, Joanna Banasiak, Mirosław Kłobukowski, Teresa Kowalczyk-Korba, Piotr Lisocki, Łukasz Pietrzak. Okręg nr 2 – Jacek Terebus, Tomasz Maliszewski, Małgorzata Kamińska, Grzegorz Lewicki, Marta Krasuska, Krzysztof Borkowski, Jadwiga Korneszczuk, Katarzyna Miecznikowska, Łukasz Chrobot. Okręg nr 3 – Roman Siemiątkowski, Iwona Krajewska, Mirosław Kulis, Rafał Nagadowski, Konrad Kowal, Julia Chromiec, Małgorzata Ogrodnik, Łukasz Niżejewski. Okręg nr 4 – Daria Domosławska, Artur Kras, Katarzyna Kwarcińska-Kulis, Maciej Wiącek, Krzysztof Buczkowski, Iwona Szkopek, Jacek Jasion.
Komitet Wyborczy PSL: Okręg nr 1 – Małgorzata Struzik, Elżbieta Podwójci-Wiechecka, Małgorzata Bombalicka, Jolanta Górecka, Konrad Guzanek, Karol Krajewski, Cezary Supeł, Piotr Dyśkiewicz, Aniela Niedzielak. Okręg nr 2 – Michał Twardy, Lech Latarski, Lucyna Kęsicka, Katarzyna Wiśniewska, Mariusz Jankowski, Tomasz Chodkowski, Beata Olejniczak, Gabriela Sadecka, Krzysztof Olejnicki. Okręg nr 3 – Tomasz Kominek, Dariusz Skubiszewski, Ewelina Ambroziak, Iwona Jóźwiak, Piotr Bała, Marcin Werner, Lidia Szost, Jacek Strzeszewski. Okręg nr 4 – Michał Sosnowski, Stanisław Kwiatkowski, Anna Derlukiewicz, Anna Cybart, Marek Muchametczyn, Małgorzata Jabłczyńska-Łabińska, Krzysztof Laskowski.
KW Prawo i Sprawiedliwość: Okręg nr 1 – Marek Krysztofiak, Maciej Bukowski, Tomasz Kolczyński, Anna Woźniak, Jolanta Ciarkowska, Mirosław Kacprzak, Beata Szczytniewska, Małgorzata Ogonowska, Piotr Kubera. Okręg nr 2 – Wioletta Kulpa, Leszek Brzeski, Edward Bogdan, Grażyna Pełka, Teresa Świtalska, Krzysztof Gorzkowski, Elżbieta Skotnicka-Tracka, Krzysztof Sobociński, Mirosław Grabarczyk. Okręg nr 3 – Andrzej Aleksandrowicz, Teresa Kijek, Jerzy Seweryniak, Barbara Smardzewska-Czmiel, Paweł Szymański, Grzegorz Stellak, Anna Szatkowska, Joanna Pepel. Okręg nr 4 – Tomasz Korga, Adam Modliborski, Mirosława Wojkowska, Leszek Januszewski, Maria Serek, Anna Gostyńska, Mariusz Nosarzewski.
KWW Kukiz’15: Okręg nr 1 – Maciej Dąbrowski, Jadwiga Pakulska, Sławomir Wiśniewski, Ewa Wróbel, Krzysztof Rogowski, Paula Jankowska, Daniel Bałdyga, Martyna Ragaman, Damian Buraczyński. Okręg nr 2 – Tomasz Kotarski, Jan Wyrębkowski, Urszula Ambroziak-Bereszczyńska, Paweł Nagrodzki, Magdalena Dąbrowska, Aneta Filińska, Michał Gąsiorowski, Aneta Zduńczyk, Arkadiusz Paluszewski. Okręg nr 3 – Iwona Jóźwicka, Bogdan Kowalewski, Kamil Felczak, Marta Derkus, Bogusław Osiecki, Anna Sieczka, Adam Ablewski, Kinga Mrozińska. Okręg nr 4 – Piotr Mierzwa, Przemysław Waśkowski, Sebastian Dorajczyk, Edyta Szałecka, Maryla Drużyńska, Barbara Zielińska, Artur Ruszkowski.
KKW SLD Lewica Razem: Okręg nr 1 – Wojciech Hetkowski, Andrzej Przedlacki, Patryk Mieszkowicz, Maria Janiszewska, Marta Otwinowska-Rajca, Beata Brzuzy, Jacek Jaroszewski, Bartosz Leszczyński. Okręg nr 2 – Bożena Musiał, Radosław Lewandowski, Anna Ciecierska, Leszek Cybulski, Marek Sapała, Monika Piotrowska, Katarzyna Zalewska, Marcin Mikołajewski, Piotr Tollik. Okręg nr 3 – Barbara Sokołowska, Łukasz Stawicki, Sylwia Wójcik, Rafael Dominik, Tamara Szyszkiewicz, Iwona Śmigielska, Krzysztof Blinkiewicz, Włodzimierz Leszczyński. Okręg nr 4 – Litosława Koper, Magdalena Lewandowska, Piotr Nowicki, Zygmunt Buraczyński, Małgorzata Rybicka, Paweł Zagórski, Marek Owsik.

Reklama

Sejmik Województwa Mazowieckiego
W wyborach do Sejmiku Województwa Mazowieckiego będziemy wybierać 9 radnych – w sumie do podziału jest 51 mandatów. Okręg nr 4 obejmuje Płock oraz powiaty: ciechanowski, gostyniński, mławski, płocki, płoński, przasnyski, pułtuski, sierpecki, sochaczewski, żuromiński, żyrardowski.
Podajemy nazwiska liderów poszczególnych list: KWW Kukiz’15 – Włodzimierz Olewnik; KWW Jedność Narodu – Wspólnota – Wojciech Bardoński; KWW Wolność w Samorządzie – Mateusz Siennicki; KWW Bezpartyjni Samorządowcy – Iwona Wierzbicka; KW Wolni i Solidarni – Iwona Szczepaniak; KW Prawo i Sprawiedliwość – Rafał Romanowski; KWW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska – Wiesław Raboszuk; KW Zjednoczenie Chrześcijańskich Rodzin – Leszek Salamoński; KKW SLD Lewica Razem – Włodzimierz Czarzasty; Komitet Wyborczy PSL – Adam Struzik; Komitet Wyborczy Partii Razem – Magdalena Malińska; Komitet Wyborczy Partia Zieloni – Agata Rull Quesada.

Wybory Prezydenta Płocka
21 października będziemy wybierać także wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, a wśród nich włodarza Płocka. Do chwili zamknięcia tego numeru Tygodnika Płockiego na stronie Państwowej Komisji Wyborczej było zarejestrowanych dwóch kandydatów: Tomasz Kominek (Komitet Wyborczy PSL) oraz Andrzej Nowakowski (KKW Platforma. Nowoczesna Koalicja Obywatelska). Trzeba jednak pamiętać, że termin zgłaszania kandydatów na urząd prezydenta miasta mija w środę, 26 września o godz. 24.00, więc pełną listę kandydatów przedstawimy naszym czytelnikom za tydzień.
8 października upływa termin zgłaszania przez wyborców niepełnosprawnych zamiaru głosowania korespondencyjnego, w tym przy pomocy nakładek na karty do głosowania sporządzonych w alfabecie Braille’a. Z tej formy oddawania głosu będą mogły skorzystać tylko osoby niepełnosprawne o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.
12 października upływa termin składania wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania, a 16 października mija termin składania przez wyborców wniosków o dopisanie ich do spisu wyborców w wybranym obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce ich stałego zamieszkania. Kampania wyborcza zakończy się 19 października o godzinie 24.00.

Głosowanie
W niedzielę, 21 października od godziny 7.00 do godziny 21.00 będą otwarte lokale wyborcze. Głos będziemy oddawać stawiając przy nazwisku swojego kandydata znak „X”. Warto jednak pamiętać, że zmieniła się definicja znaku „X”. Zgodnie z nowymi wytycznymi „X” to „co najmniej dwie linie”, które przecinają się w obrębie kratki. Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych numerów list i nazw albo wstawienie innych znaków lub dopisków na karcie do głosowania, w tym w kratce lub poza nią nie wpływa na ważność oddanego głosu.
W Płocku każdy wyborca dostanie trzy karty do głosowania: do wyboru radnych miejskich, radnych wojewódzkich oraz prezydenta miasta. Mieszkańcy gmin będą wybierać wójtów lub burmistrzów, radnych gminnych, radnych powiatowych oraz radnych wojewódzkich.
W lokalach wyborczych będą pracować dwie komisje. Obie swoje prace będą mogły wykonywać w obecności co najmniej 2/3 składu komisji. Pierwsza zajmować się będzie sprawami przeprowadzenia głosowania w obwodzie. Druga odpowiadać będzie za ustalenie wyników głosowania. Tym samym zaczynać będzie pracę po zakończeniu głosowania w lokalu wyborczym.
Pierwsza komisja będzie przekazywać drugiej między innymi urnę wyborczą, spis wyborców oraz niewykorzystane karty do głosowania. Po przeliczeniu głosów komisja ds. ustalenia wyników sporządzać będzie w dwóch egzemplarzach protokół z głosowania. Dane wpisane do protokołu będą następnie wprowadzone do systemu informatycznego. Kopia protokołu będzie wywieszana niezwłocznie po jego sporządzeniu w lokalu wyborczym tak, aby wyborcy mogli zapoznać się z wynikami.
Pracę komisji wyborczych będą mogli obserwować mężowie zaufania oraz obserwatorzy społeczni.

(jac)
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Profesjonalni i solidni, czyli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do powiatu płockiego w okręgu nr 1

Okręg nr 1 obejmuje gminy: Brudzeń Duży, Stara Biała. Pełna lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości …