Profesjonalni i solidni, czyli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do powiatu płockiego w okręgu nr 1

Okręg nr 1 obejmuje gminy: Brudzeń Duży, Stara Biała. Pełna lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Płockiego to ludzie przygotowani i solidni. Wszyscy posiadają wyższe wykształcenie, bardzo dobre podstawy teoretyczne i dużą wiedzę praktyczną. Ich atutem jest dotychczasowa praca, doświadczenie zawodowe, działalność społeczna oraz działalność pro publico bono. Statystycznie mają po 45 lat, co stanowi odpowiedni wiek dla dobrej i skutecznej działalności społecznej. Godni zaufania każdego mieszkańca powiatu płockiego. Godni Waszego poznania i sprawdzenia.
W okręgu wyborczym nr 1, który łącznie zamieszkuje niespełna 20 tys. ludzi (gm. Brudzeń Duży – prawie 8,3 tys. osób, gm. Stara Biała ok. 11,5 tys. osób), do obsadzenia są cztery mandaty. Zgodnie z najnowszą ordynacją wyborczą lista kandydatów może zawierać tylu kandydatów, ile jest mandatów + dodatkowo maksymalnie dwa nazwiska. O kolejności na liście decyduje komitet danej listy. Oto kandydaci do powiatu płockiego z listy PiS.

1. Małgorzata Purcelewska
– 57 lat, od urodzenia mieszka w Murzynowie (gm. Brudzeń Duży). Mgr inż. budownictwa po Politechnice Warszawskiej. Ponadto ukończyła studia podyplomowe z zakresu matematyki, zarządzania oraz socjoterapii. Od kilkunastu lat uczy matematyki. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sikorzu, niegdyś w Myśliborzycach. Mężatka i matka dwóch dorosłych synów: Łukasza programisty z branży gamedev oraz Mateusza – adwokata. Za swoją działalność edukacyjną i społeczną otrzymała wiele podziękowań i odznaczeń, spośród których najbardziej ceni Złoty Krzyż Zasługi, przyznany w 2012 roku.
– Od wielu lat aktywnie działam społecznie, ale też politycznie – praktycznie od 1979 roku – i jestem niezmienna w swoich poglądach – mówi o sobie kandydatka.
– Moje zaangażowanie w gminie Brudzeń Duży skupiało się na poprawie standardu życia na wsi, w tym budowie wodociągów, bazy oświatowej, organizacji uczniowskich, oświetlenia. Dbam szczególnie o poziom przygotowania różnego rodzaju uroczystości szkolnych i lokalnych, zwracając uwagę na elementy wolnościowe i patriotyczne.
– Dla mnie priorytetem zawsze była i jest pomoc ludziom najbiedniejszym, upamiętnienie wybitnych postaci związanych z regionem (obelisk w Murzynowie upamiętniający Stanisława Murzynowskiego, nadanie szkole w Sikorzu imienia Gustawa Zielińskiego), troska o ludzi starych, samotnych, niepełnosprawnych – mówi Małgorzata Purcelewska.
– Posiadam bogate doświadczenie w pracy samorządowej, które zdobyłam w Radzie Gminy Brudzeń Duży w kadencji 1994 – 1998 oraz Radzie Powiatu Płockiego w kadencji 2006-2010.
– Największym moim sukcesem ostatnich lat jest bez wątpienia pomoc w uhonorowaniu 100-letniej mieszkanki Sikorza, ofiary hitlerowskich represji, zaangażowanej w lokalny ruch partyzancki – szczególnie, że udało mi się w ten sposób zrealizować słynne powiedzenie księdza Jana Twardowskiego „Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą”, które przyznam jest moim życiowych mottem (choć tak trudno je czasami urzeczywistniać).
Małgorzata Purcelewska w powiecie zajmie się:
1) poprawą przystępności urzędów w kontaktach z petentami, w tym szczególnie Urzędu Pracy poprzez dostosowywanie m.in. szkoleń do wieku oraz dotychczas wykonywanego zawodu przez bezrobotnego w zestawieniu z rzeczywistym zapotrzebowaniem na rynku pracy;
2) przejrzystością i zasadnością wydawania publicznych funduszy;
3) racjonalizacją edukacji publicznej wychodzącej naprzeciw rzeczywistym potrzebom rynku pracy, popartego dokładną diagnozą;
4) pomocą społeczną oraz wspieraniem osób niepełnosprawnych i starych, w szczególności poprzez zmianę mentalności zarządzania domami pomocy społecznej, które winny być nastawione na ludzi a nie na zysk.

2. Leszek Majczyna
– 46 lat, mieszka w Ludwikowie (gm. Stara Biała). Od 2011 roku aktywny samorządowiec (sołtys sołectwa Ulaszewo-Ludwikowo, obecnie radny Rady Gminy Stara Biała) zatroskany o lokalną społeczność, którą integruje i na rzecz której podejmuje wiele cennych inicjatyw. Z żoną Joanną cieszą się córką Wiktorią i synem Mateuszem. Studiował w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica, uzyskując tytuł inżyniera na wydziale informatyki i magistra na wydziale zarządzania. Ukończył też Szkołę Główną Służby Pożarniczej w Warszawie, a w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy w Warszawie studiował na kierunku bezpieczeństwo i higiena pracy. Pracę zawodową zaczynał jako informatyk w Urzędzie Skarbowym w Płocku. Aktualnie pracuje w PKN ORLEN S.A w Zakładowej Straży Pożarnej. W czasie przebiegu pracy zawodowej odznaczony brązową odznaką „Za zasługi dla Pożarnictwa”. W 2004 r. uhonorowany okolicznościowym odznaczeniem i dyplomem za wybitne osiągnięcia dla PKN Orlen S.A.
Jako radny doprowadził do rejestracji sesji rady gminy na video oraz publikacji na YouTube bez montażu. Dzięki temu mieszkańcy widzą, jak pracują ich radni i sołtysi oraz na bieżąco mogą śledzić przebieg posiedzenia rady gminy.
– Od 2011 roku dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców organizowałem szereg interesujących, cyklicznie pojawiających się imprez integrujących społeczność lokalną naszego sołectwa. Wśród nich nie sposób zapomnieć o wszelkiego rodzaju piknikach rodzinnych, wycieczkach rowerowych po okolicach Brwileńskiego Parku Krajobrazowego, rodzinnych spływach kajakowych doliną Skrwy, a także współorganizowaniu ośmiu pielgrzymek rowerowych do Częstochowy. Za zagwarantowanie wieloletniego wsparcia zainteresowań i pasji sportowych najmłodszych, zostałem odznaczony brązową odznaką Polskiego Związku Judo – mówi o swej działalności Leszek Majczyna.
– Od 2012 roku, pełnię funkcję prezesa w Stowarzyszeniu Sołtysów Mazowsza. Do moich zadań należą między innymi: wspieranie sołtysów w ich działaniach, pomoc mieszkańcom na każdej z możliwych płaszczyzn życia. Ponadto, nieprzerwanie od 2014 roku jestem członkiem zarządu Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP, gdzie czynnie wspieram wszystkie organizacje w propagowaniu nowych standardów i rozwiązań technologicznych z zakresu pożarnictwa.
– Jako działacz społeczny troszczyłem się o potrzeby mieszkańców, niejednokrotnie wspomagając zarówno finansowo, jak i rzeczowo lokalną straż pożarną OSP w Wyszynie, osoby potrzebujące, które poprosiły o pomoc, a także odbywające się olimpiady sportowe dla dzieci niepełnosprawnych.
– W latach 2016-2018 byłem współorganizatorem Konferencji z okazji Dnia Sołtysa. Od 8 lat współorganizuję   jedną z największych imprez motoryzacyjnych w Europie Verva Streat Racing w Warszawie, Płocku oraz Krakowie.
Leszek Majczyna w powiecie zajmie się:
1) budową i poprawą stanu technicznego już istniejących dróg w gminach całego powiatu;
2) jawnością i transparentnością podejmowanych decyzji, czemu służyć będzie rejestracja obrad na wideo, upublicznianie protokołów z posiedzeń na stronach internetowych, tworzenie baz danych i rejestrów inwestycji realizowanych w poszczególnych gminach;
3) pracami nad realizacją szkoleń i kursów dla osób starszych lub bezrobotnych, aby umożliwić im poszerzenie swoich kwalifikacji i podjęcie pracy oraz uchronić przed wykluczeniem cyfrowym;
4) wspieraniem osób z niepełnosprawnością oraz osób w podeszłym wieku, np. w formie organizacji darmowego transportu, dostępu do opieki medycznej.

3. Marzena Martynowska
– 46 lat, mieszkanka Maszewa Dużego (gm. Stara Biała). Ukończyła Wojskową Akademię Medyczną w Łodzi o specjalności promocji zdrowia. Ukończyła również studia podyplomowe o specjalności menadżer służby zdrowia. Od 12 lat pracuje jako kierownik Oddziału Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku (SPZOZ WSPRiTS). Jest również członkiem przyzakładowej Komisji Etyki. W 2017 roku została odznaczona przez Prezydenta RP srebrnym medalem za długoletnią służbę. Razem z mężem Markiem posiada dorosłą córkę Olę, która jest studentką drugiego roku Politechniki Gdańskiej, oraz czteroletniego syna Kubę. Mąż, Marek Martynowski jest senatorem RP, który przewodniczy Klubowi Prawa i Sprawiedliwości w Senacie RP.
– Jeśli obdarzycie mnie Państwo zaufaniem, będę realizować program samorządowy Prawa i Sprawiedliwości i pracować nad zrównoważonym rozwojem powiatu płockiego – zapewnia Marzena Martynowska.
Marzena Martynowska w powiecie zajmie się:
1) modernizacją i budową dróg powiatowych, wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi;
2) budowaniem długoletniego programu w zakresie ochrony zdrowotnej mieszkańców powiatu, a w szczególności dzieci i osób w podeszłym wieku, we współdziałaniu z gminami wchodzącymi w skład powiatu;
3) opracowaniem i sukcesywnym wdrażaniem systemowego programu zrównoważonego rozwoju powiatu płockiego, w ścisłej współpracy z lokalnymi samorządami gminnymi;
4) realizacją programu samorządowego PiS, czyli tzw. Piątką Morawieckiego.

4. Piotr Kostrzewa
– 55 lat, od prawie 30. lat mieszka na terenie gm. Brudzeń Duży. Jest mgr inż. rolnictwa po Uniwersytecie Technologiczno – Przyrodniczym w Bydgoszczy. Początkowo pracował w Bydgoszczy na uczelni jako asystent. Po ślubie, wraz z żoną zamieszkał w Turzy Wielkiej. Od 1996 roku mieszka w Brudzeniu Dużym. W Turzy Wielkiej posiada i prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo. Aktualnie pracuje w Mazowieckim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Warszawie O/Płock, gdzie jest głównym doradcą rolnośrodowiskowym. Lubi sport: zarówno jako kibic, jak i jego czynny uczestnik, lubiący uprawiać różne dyscypliny. Grał w piłkę nożną, tenisa stołowego oraz trenował karate. Od wielu lat angażuje się społecznie w różne inicjatywy na terenie gminy Brudzeń Duży.
– W 1998 roku zarejestrowałem 16-osobowe Stowarzyszenie Producentów w Płockim Sądzie Rejonowym, skupiające 16 członków z dwu gmin Budzenia i Mochowa, stąd nasza nazwa „Bru-Moch”. Po przystąpieniu do Unii Europejskiej jako pierwsza „Grupa Producencka” w woj. mazowieckim wystąpiliśmy po środki unijne, które otrzymywaliśmy przez pięć kolejnych lat. Pozwoliły one na obsługę administracyjną „Grupy”. A w okresach dekoniunktury rolniczej wykorzystywane były do kredytowania produkcji w poszczególnych gospodarstwach. Nasz sukces miał odzwierciedlenie w czasopismach ogólnokrajowych oraz w wycieczkach z różnych zakątków kraju. Nasze Stowarzyszenie było wzorcem do powstawania podobnych inicjatyw w innych województwach. Kolejnym takim wielkim sukcesem zawodowym, z którego jestem dumny, to czas Polski i rolnictwa gminy Brudzeń Duży w Unii Europejskiej. W latach 2004 – 2018, przygotowywałem dokumentację na inwestycje w gospodarstwach, na miejsca pracy w przedsiębiorstwach, na rozwój przedsiębiorstw, na „Programy Rolnośrodowiskowe”. Przez te minione 14 lat wpłynęło na teren naszej gminy blisko 16,5 mln zł. Mogę rzec, że 8 na 10 nowych ciągników, pługów czy kombajnów, pracujących na terenie gminy, pochodzi z mojego opracowania – wyjaśnia Piotr Kostrzewa.
– W kwestii pracy społecznej w okresie przedakcesyjnym pomogłem doposażyć szkoły podstawowe: w Brudzeniu Dużym, w Turzy Małej i w Siecieniu, a także Gimnazjum w Brudzeniu Dużym, w sprzęt komputerowy i audiowizualny. Ponadto angażowałem się akcje sportowe. Brałem czynny udział w pracach związanych z pozyskaniem terenu i organizacją pierwszego stadionu piłkarskiego dla miejscowego klubu SKRWA. W latach 90. propagowałem rozgrywki tenisa stołowego, organizując pierwszy turniej dla wszystkich roczników: poczynając od czwartych klas, po oldbojów naszej gminy.
– W latach 1996 – 2002 oraz 2011 – 2015 byłem i jestem delegatem do Mazowieckiej Izby Rolniczej. Szczególnie pierwsza kadencja była bardzo ważna, budowaliśmy podwaliny samorządu rolniczego, zlikwidowanego po II wojnie przez poprzedni ustrój.
Piotr Kostrzewa w powiecie zajmie się:
1) racjonalnym gospodarowaniem pieniądzem podatnika, co uważa za najważniejsze zadanie;
2) poprawą bezpieczeństwa mieszkańców poprzez budowę i właściwe utrzymanie dróg powiatowych;
3) rozwój szkolnictwa zawodowego;
4) aktywizację środowisk lokalnych, pomoc ludziom z niepełnosprawnością.

5. Agata Piekarska
– 40 lat, mieszkanka Białej (od 5 lat), a wcześniej Srebrnej (gm. Stara Biała) – 8 lat. Świetnie łączy wykształcenie techniczne z biegłą znajomością języka angielskiego. Mąż Jacek – prawnik (adwokat), polonista, były rzecznik prasowy wojewody płockiego Andrzeja Drętkiewicza, aktualnie sekretarz gm. Gozdowo (pow. sierpecki). Córki: Zosia i Michalina w wieku 11 i 8 lat są uczennicami Państwowej Szkoły Muzycznej w Płocku. Jest absolwentką Politechniki Gdańskiej (kierunek budownictwo) oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku (kierunek: filologia angielska). Dwa razy brała udział w rocznych kursach w Dundee College w Wielkiej Brytanii, zakończonych certyfikatami językowymi. Ukończyła też studia podyplomowe: w zakresie BHP i zarządzania oświatą. Pracowała w zespole ds. budowy drugiej przeprawy mostowej w Płocku. Obecnie pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w Szkołach Katolickich w Płocku. Jest lektorką Business English w płockim przedsiębiorstwie. Skutecznie realizuje zadanie, że język to niezbędne narzędzie komunikacji. Oprócz zainteresowania kulturą i językiem Williama Szekspira, od niedawna zajmuje się pszczelarstwem, zakładając własną pasiekę.
– Życiową przystań i radość życia znalazłam w Białej, w której razem z mężem pobudowaliśmy dom. Umiłowałam tę piękną ziemię Mazowsza Północnego. Chcę być dobrym reprezentantem mieszkańców gmin: Stara Biała oraz Brudzeń Duży w radzie powiatu płockiego – wyjawia Agata Piekarska.
– Staram się angażować w sprawy instytucji, z którymi jestem związana, takimi jak: szkoła, gmina, parafia. Jeśli obdarzycie mnie Państwo swoim zaufaniem podczas wyborów do rady powiatu płockiego, dacie mi szansę, aby w Waszym imieniu wypowiadać się w istotnych dla nas, mieszkańców okręgu nr 1 (gm. Stara Biała, Brudzeń Duży), sprawach.
Agata Piekarska w powiecie zajmie się:
1) poprawą techniczną dróg, ciągów komunikacyjnych i transportu zbiorowego oraz autentyczną partnerską współpracą w tym zakresie z samorządami gminnymi na terenie powiatu płockiego;
2) znaczącą poprawą ochrony środowiska poprzez propagowanie programów nakierowanych na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do powietrza i modernizację domowych systemów grzewczych, ze wsparciem finansowym w tym zakresie;
3) racjonalnym wydatkowaniem pieniędzy publicznych i skuteczną, celową, a nie pozorowaną promocją powiatu;
4) sprawami dotyczących polityki rodzinno-społecznej oraz edukacji.

6. Marcin Dąbrowski
– 28 lat, mieszkaniec Nowych Proboszczewic (gm. Stara Biała). Jest magistrem inżynierem technologii chemicznej. Studia ukończył w 2016 roku na wydziale budownictwa mechaniki i petrochemii Politechniki Warszawskiej filii w Płocku. Obecnie pracuje w PKN Orlen S.A. jako technolog w dziale do spraw technologii rafineryjnej. Wcześniej pracował w firmie Case New Holland Industrial zajmującej się produkcją maszyn rolniczych.
– Staram się aktywnie działać w terenie. Jestem członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Proboszczewicach, a także członkiem Forum Młodych Prawa i Sprawiedliwości działających na terenie Płocka oraz Powiatu Płockiego.
– Hasło, które przyświeca mi każdego dnia, to: „dzień bez uśmiechu to dzień stracony”. Wszyscy, którzy znają mnie, wiedzą, że udaje mi się również w nich zaszczepić uśmiech tak, aby każdy dzień był zdecydowanie lepszy. W wolnych chwilach staram się pomagać rodzinie i przyjaciołom. Lubię również grać w piłkę nożną.
– Kandydując do Rady Powiatu Płockiego z okręgu nr 1 (Brudzeń Duży – Stara Biała) chciałbym mieć większy wpływ na działalność w naszym okręgu. Wszystkie cele, które sobie stawiam, realizuję w 100%. Tak samo byłoby w samorządzie. Nie zamykam się dla nikogo. Nie boję się rozmawiać i działać. Dlatego zapraszam do wspólnego działania dla polepszenia warunków w naszym okręgu.
Marcin Dąbrowski w powiecie zajmie się:
1) budową i poprawą stanu technicznego już istniejących dróg w gminach całego powiatu;
2) poprawieniem bezpieczeństwa na drogach poprzez budowę dodatkowego oświetlenia, aktywnych znaków drogowych oraz budowy chodników, a w szczególności zatroszczy się o budowę chodnika w Nowych i Starych Proboszczewicach oraz Ogorzelicach na drodze wojewódzkiej 540 (Bielsk –
Sikórz);
3) aktywnym wspieraniem ochotniczych jednostek straży pożarnych całego powiatu, w zakresie szkoleniowym, przy pozyskiwaniu sprzętu ratowniczo-gaśniczego oraz modernizacji strażnic OSP;
4) zwiększeniem nakładów finansowych na transport na terenie gmin powiatu płockiego w celu polepszenia komunikacji z Płockiem, ochronę środowiska oraz na porządek publiczny i bezpieczeństwo obywateli.

*Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Artykuł sponsorowany

Zobacz kolejny artykuł

Konwencja wyborcza płockiego PiS

Wicepremier Beata Szydło była gościem konwencji wyborczej płockiego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konwencji zostali przedstawieni …