Młodość i doświadczenie, czyli kandydaci Prawa i Sprawiedliwości do powiatu płockiego w okręgu nr 6

Okręg nr 6 obejmuje gminy: Łąck, Słubice, Nowy Duninów oraz Miasto i Gminę Gąbin. Pełna lista kandydatów Prawa i Sprawiedliwości do Rady Powiatu Płockiego to ludzie posiadający doświadczenie w pracy samorządowej oraz znajomość problemów nadwiślańskich terenów powiatu. Nasi kandydaci posiadają doświadczenie, pełniąc obecnie i w przeszłości różnego rodzaju funkcje w samorządzie terytorialnym.
W okręgu 6 – tzw. „zawiślańskim” do obsadzenia jest 5 mandatów. Zgodnie z nową ordynacją wyborczą lista może zawierać tylu kandydatów, ile jest mandatów plus maksymalnie dwa nazwiska. Oto kandydaci z listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu 6:

1. Anna Dębska
– 36 lat, od urodzenia mieszkanka Nowego Duninowa. Radna VII kadencji Rady Gminy Nowy Duninów, gdzie m. in. zajmowała się sprawami dotyczącymi rozwoju gospodarczego. Jest absolwentką Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Zarządzanie publiczne. Zawodowo związana z PKN Orlen.
Współorganizatorka Cross Duathlon „Leśne Wydmy”. Zaangażowana w różnego rodzaju działania na rzecz integracji społeczności lokalnej.
W Radzie Powiatu Płockiego chciałaby przede wszystkim zająć się sprawami dotyczącymi bezpieczeństwa powodziowego mieszkańców naszego okręgu.
– Znajdujemy się w szczególnym miejscu geograficznym – w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Wisły. To nasz potencjał, który możemy wykorzystać, ale również zagrożenie, na które musimy być odpowiednio przygotowani.
Jej priorytetem jest również komunikacja i infrastruktura drogowa.
– Rozwijający się powiat to także skomunikowane i dobrej jakości drogi, pozwalające na poprawę jakości życia mieszkańców, jak również rozwój gospodarczy i turystyczny.

2. Marlena Mazurska
– 34 lata, mieszkanka Gąbina. Jest absolwentką zarządzania publicznego na  Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła w sektorze bankowym, a od ponad dwóch lat jest kierownikiem płockiej delegatury Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

– Wiedzę, którą zdobyłam pracując w administracji rządowej chciałabym w pozytywny sposób wykorzystać na rzecz powiatu płockiego, przyczyniając się do dynamicznego rozwoju gospodarczego i społecznego miasta i gminy Gąbin oraz gmin Słubice, Łąck i Nowy Duninów.

Z racji wykonywanych obowiązków zawodowych, na co dzień koordynuje projekty rządowe podnoszące jakość życia mieszkańców naszego powiatu
(program 500+, Maluch+, Senior +, Dostępność +, Dobry Start).
Wymagają one pełnego zaangażowania i porozumienia władz państwowych i samorządowych. Jest osobą, która gwarantuje, że ta współpraca zostanie nawiązana.

W Radzie Powiatu Płockiego zamierza zabiegać o:

– remonty i rozbudowę międzygminnej infrastruktury oraz budowę dróg rowerowych w ramach programów rządowych
– sprawne dofinansowanie i wymianę źródeł ciepła na nowe, ekologiczne
(rządowy program „Czyste Powietrze”)
– dobrą współpracę i podejmowanie wspólnych inicjatyw gospodarczych z gminami
– wspieranie inicjatyw kulturalnych i sportowych

3. Michał Szymajda
– 42 lata, żonaty, dwóch synów. Wychowany w wodniackiej rodzinie z Dobrzykowa. Ukończył Wydział Administracji z tytułem magistra w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Płocku. Prezes Stowarzyszenia Miłośników Wisły PRZYSTAŃ 624, które zajmuje się przywracaniem pamięci o dawnej żegludze wiślanej. Pasjonat historii i miłośnik przyrody. Organizuje rejsy tradycyjnymi, drewnianymi łodziami, sprząta brzegi Wisły, zaprasza na ogniska i zaraża innych pasją do wiślanego krajobrazu. Wspólnie z członkami Stowarzyszenia oraz lokalnymi mieszkańcami, z okazji Roku Rzeki Wisły, wyremontował w 2017 roku, zapomniany, przydrożny krzyż z 1933 roku – symbol przywiązania dawnych mieszkańców tych terenów z życiem i pracą na Wiśle. W 2018 roku zorganizował dla mieszkańców gminy Gąbin Piknik Wodniacki, którego główną atrakcją były bezpłatne rejsy statkiem pasażerskim po pięknym zakręcie Wisły w Dobrzykowie. Jak potem komentowali to wydarzenie uczestnicy pikniku, „nie widzieliśmy tu statku pasażerskiego od ponad 40 lat … dziękujemy”.
– Jestem członkiem partii „Porozumienie” Jarosława Gowina, która wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością oraz Solidarną Polską tworzy szeroki front Zjednoczonej Prawicy.
Przez 20 lat nasze starostwo zdominowane było przez jedną opcję polityczną. Taka sytuacja niewątpliwie doprowadziła do wielu nieprawidłowości w funkcjonowaniu tego urzędu. Najwyższy czas „przewietrzyć” i odświeżyć pokoleniowo płockie starostwo. Najwyższy czas na zmianę, dobrą zmianę dla wszystkich mieszkańców powiatu płockiego, bo Ci z pewnością zasługują na więcej.
Mottem mojej kampanii jest hasło: Małe ojczyzny zasługują na więcej. Pragnę tym samym, aby nasz powiat rozwijał się turystycznie i kulturalnie. Dzięki Wiśle i pięknemu pojezierzu gostynińsko-włocławskiemu mamy ku temu wyjątkowe warunki. Chciałbym, aby Wisła była żeglowna ale i bezpieczna, zarówno dla mieszkańców naszych gmin, jak i wodniaków korzystających z jej uroków.
Pragnę, aby nasz powiat rozwijał się turystycznie i kulturalnie. Dzięki Wiśle i pięknemu pojezierzu gostynińsko-włocławskiemu mamy ku temu wyjątkowe warunki.
Myślę, że dla mieszańców powiatu, niezwykle ważna jest także infrastruktura drogowa. Nowopowstające osiedla mieszkaniowe, wsie i miasteczka muszą być połączone dobrymi i bezpiecznymi drogami.
Chciałbym także wspierać wszelkie inicjatywy edukacyjne, kulturalne
i sportowe, które zapewnią mieszkańcom powiatu rozwój oraz poczucie wspólnoty i tożsamości narodowej.

4. Kinga Szczepanek
– 51 lat, mieszkanka Grabiny w gm. Łąck. Bezpartyjna. Mężatka, trzech synów, wykształcenie wyższe – mgr inż. geodeta, przedsiębiorca. Wiceprzewodnicząca Płockiego Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Koordynator Ruchu Kontroli Wyborów – RKW region płocki.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Płockiej Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko – Własnościowej.
Idąc do wyborów nie mam wątpliwości, że „ można lepiej …..”:
– budować i remontować drogi powiatowe,
– przywrócić wydziały komunikacji do gmin,
– zorganizować komunikację publiczną w gminach w oparciu o Centrum Usług Wspólnych,
– zapewnić mieszkańcom dostęp do uzbrojenia terenu i infrastruktury technicznej,
– udostępnić usługi specjalistyczne np. rehabilitację,
– zapewnić przejrzystość finansową wydatków Starostwa Powiatowego w Płocku,
– wspierać lokalne inicjatywy społeczne w oparciu o koła i świetlice wiejskie,
– dostosować powiatowe szkoły średnie do potrzeb rynku pracy,
– zapewnić przejrzystość i usprawnienie procedur ubiegania się o dotacje z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Powiatowego Urzędu Pracy,
– udzielać zrównoważonego wsparcia dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Płockiego,
– reagować na klęski żywiołowe poprzez wspieranie rozwoju Wojsk Obrony Terytorialnej.

5. Krzysztof Bedyk
– 35 lat, żonaty, mieszkaniec Nowego Wymyśla w gm. Gąbin. Absolwent Politechniki Warszawskiej i Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na kierunku zarządzanie. Inwestor giełdowy. Interesuje się polityką, sportem i muzyką.
Zdecydował się kandydować do powiatu, bo „lubię i chcę pomagać innym. Chcę, żeby radny był dla wszystkich i troszczył się o losy swoich mieszkańców. Obiecuję słuchać i pomagać”.
Głównymi założeniami jego pracy w radzie powiatu będzie:
– przeciwdziałanie bezrobociu,
– remonty dróg powiatowych,
– przywracanie komunikacji do głównych miast,
– pomoc w uzyskaniu dotacji w ramach rządowego programu „Czyste Powietrze”.

6. Adam Rzepnikowski
– 60 lat, od urodzenia mieszkaniec Łącka.
– Poznaliście mnie Państwo głównie wtedy, kiedy Wasz sprzęt telewizyjny lub inna elektronika ulegały awarii. Znacie moją rzetelność i dokładność w pracy. Postanowiłem przenieść te zasady do Rady Powiatu Płockiego i stąd decyzja o udziale w wyborach.
Jeśli mnie wybierzecie, zapewniam, że moja działalność jako radnego, będzie oparta na stałym kontakcie z Wami, na co dzień, a Wasze wnioski będę się starał realizować.
W Radzie Powiatu Płockiego za priorytet stawia sobie:
– publikację i pełną jawność oraz szczegółowość wydatków z budżetu Powiatu,
– inwestycje i remonty dróg powiatowych,
– transport publiczny pomiędzy Łąckiem i Płockiem,
– aktywizację rynku pracy i przeciwdziałanie bezrobociu,
– politykę prorodzinną i pomoc społeczną,
– zmiany w szkolnictwie zawodowym poprzez kształcenie w zawodach dających szansę na dobrą pracę.
– Podejmę działania dotyczące funkcjonowania Urzędu Starostwa Powiatowego wobec obywatela w sposób sprawny, staranny i rzetelny, zgodnie z zasadą: “Urząd dla Obywatela a nie Obywatel dla Urzędu“. Wezmę udział w realizacji pięciu filarów Programu Samorządowego proponowanego przez Prawo i Sprawiedliwość.

7. Eugeniusz Rudzki
– 78 lat, mieszkaniec Studzieńca w gminie Słubice. Emerytowany rolnik z dużym doświadczeniem w rolniczych związkach branżowych, a także w administracji samorządowej, pełniąc dwukrotnie funkcję wójta Gminy Słubice w latach 1990 – 1998. Przez dwie kadencje delegat Sejmiku Wojewódzkiego. Radny I kadencji Rady Powiatu Płockiego. Współuczestniczył w powołaniu Związku Gmin Regionu Płockiego i Stowarzyszenia Gmin Pojezierza Gostynińskiego.
Członek Zarządu Krajowego Związku Owczarskiego, przez jedną kadencję pełniąc funkcję Prezesa tego związku.
– Jako radny powiatowy skupiał się będę na problemach rolnictwa, służbie zdrowia i przejrzystości i jawności finansów w administracji. Urząd dla obywatela, a nie odwrotnie.
Współzałożyciel Stowarzyszenia Agroturystycznego Ziemi Gostynińskiej. Propagator zdrowego stylu życia i ekologicznej żywności.

*Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość

Artykuł sponsorowany

Zobacz kolejny artykuł

Konwencja wyborcza płockiego PiS

Wicepremier Beata Szydło była gościem konwencji wyborczej płockiego Prawa i Sprawiedliwości. Podczas konwencji zostali przedstawieni …