O legionistach i 11 listopada

Najnowszy numer czasopisma „Nasze Korzenie” Muzeum Mazowieckiego przynosi wiele ważnych informacji przypominających wkład Mazowszan w walkę o wolność. W Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości ma to szczególną wymowę. – W dzieło uczczenia jubileuszu zaangażowały się szerokie kręgi społeczeństwa naszego kraju, a liczba realizowanych inicjatyw kulturalnych, naukowych i edukacyjnych jest imponująca. Nie mogło to pozostać bez wpływu na zawartość 13. numeru „Naszych Korzeni”- periodyku często poruszającego na swych łamach tematykę patriotyczno- niepodległościową – napisał we wstepie do wydawnictwa redaktor naczelny, Tomasz Kordala.
Symboliczną dedykacją nie tylko dla minionych pokoleń jest otwierający numer wiersz znanej płockiej poetki Wandy Gołębiewskiej „Polsko, Ojczyzno moja”. Tekstów poetyckich jest zresztą w najnowszym numerze więcej. Reprezentują je utwory: Krzysztofa Barańskiego, Danuty Palmowskiej, Anny Sulimy-Barańskiej, Elżbiety Pyki, Krzysztofa Bieńkowskiego.
Najważniejsze artykuły w „Naszych Korzeniach” dotyczą ustanowienia święta niepodległości. Jolanta Załęczny przypomina, że 11 listopada zaczęto świętować w Polsce międzywojennej. Najpierw w kręgach wojskowych. W 1920 roku główne obchody zainicjowała msza św. na Placu Zamkowym odprawiona przez biskupa polowego Stanisława Galla. Wówczas Józef Piłsudski otrzymał buławę marszałkowską. W tym samym roku po raz pierwszy świętowano we Lwowie. Miasto otrzymało wtedy order Virtuti Militari. Piłsudski złożył wówczas wieniec na Cmentarzu Łyczakowskim i spotkał się z legionistami.

(lesz)
fot. Ze zbiorów Muzewum Mazowieckiego w Płocku

Zobacz kolejny artykuł

Pszenna, Żytnia, Zakątek walczą o drogę do domu

Mało kto wie, że najdynamiczniej rozwijającym się aktualnie osiedlem mieszkaniowym jest część osiedla Wyszogrodzka, w …

W maju na jednej z posesji wylano czarną maź

Pewnego letniego dnia, w niewielkiej wsi Bromierz w gminie Staroźreby, mieszkańcy poczuli dotkliwy smród. Nie …