Najpopularniejsze imiona: Antoni i Szymon

Rok 2017 był kiepski, biorąc pod uwagę zawarte związki małżeńskie i bardzo dobry, licząc dzieci, które przyszły na świat. Coraz częściej pary decydują się na ceremonię zaślubin poza Urzędem Stanu Cywilnego. A kiedy przychodzą na świat dzieci, zwyczajem się staje, że rodzice nadają im imiona po swoich przodkach.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zarejestrowanych w płockim Urzędzie Stanu Cywilnego zostało 2783 dzieci. Tradycyjnie, już od wielu lat, więcej urodziło się chłopców – 1437, nieco mniej dziewczynek – 1346. Oczywiście nie wszyscy zostali mieszkańcami Płocka.
W tym samym czasie liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o 1830 osób. Tyle zgonów zarejestrowanych zostało w płockim USC. Wyraźnie widać, że przyrost naturalny jest dodatni, więcej nas się rodzi niż umiera.
Wśród tych, którzy mają na akcie urodzenia rok 2017, najwięcej jest Antonich – 92, Szymonów – 87 i 70 – Julii. Po 68 dziewczynek dostało imię Zofia i Lena, 64 – Jakub, a po 62 – Alicja i Adam. Dalej, w kolejności są: 61 – Zuzanna i Maja, 60 – Jan, 58 – Aleksander, 56 – Filip, 55 – Wojciech, 52 – Amelia, 47 – Franciszek, Marcelina i Maria.
Jak zwykle na liście nadawanych imion są te rzadsze, pojedyncze.

Zobacz kolejny artykuł

Anonimowi kierowcy nie chcą konkursu. Komunikacja Miejska odpowiada

Chcący zachować anonimowość pracownicy Komunikacji Miejskiej są przeciwni organizowaniu konkursu „Kierowca roku”. Chodzi im przede …

Płocczanka Małgorzata Garkowska wydała swoją trzecią książkę

Wiele osób jest lokalnymi patriotami. Szukają na rynku wszystkiego, co dzieje się w ich mieście. …