Najpopularniejsze imiona: Antoni i Szymon

Rok 2017 był kiepski, biorąc pod uwagę zawarte związki małżeńskie i bardzo dobry, licząc dzieci, które przyszły na świat. Coraz częściej pary decydują się na ceremonię zaślubin poza Urzędem Stanu Cywilnego. A kiedy przychodzą na świat dzieci, zwyczajem się staje, że rodzice nadają im imiona po swoich przodkach.
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zarejestrowanych w płockim Urzędzie Stanu Cywilnego zostało 2783 dzieci. Tradycyjnie, już od wielu lat, więcej urodziło się chłopców – 1437, nieco mniej dziewczynek – 1346. Oczywiście nie wszyscy zostali mieszkańcami Płocka.
W tym samym czasie liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o 1830 osób. Tyle zgonów zarejestrowanych zostało w płockim USC. Wyraźnie widać, że przyrost naturalny jest dodatni, więcej nas się rodzi niż umiera.
Wśród tych, którzy mają na akcie urodzenia rok 2017, najwięcej jest Antonich – 92, Szymonów – 87 i 70 – Julii. Po 68 dziewczynek dostało imię Zofia i Lena, 64 – Jakub, a po 62 – Alicja i Adam. Dalej, w kolejności są: 61 – Zuzanna i Maja, 60 – Jan, 58 – Aleksander, 56 – Filip, 55 – Wojciech, 52 – Amelia, 47 – Franciszek, Marcelina i Maria.
Jak zwykle na liście nadawanych imion są te rzadsze, pojedyncze.

Zobacz kolejny artykuł

Wodociągi Płockie i MOSiR pomogły woprowcom

Spółka Wodociągi Płockie odpowiedziała na apel prezydenta Andrzeja Nowakowskiego i przekazała darowiznę dla Wodnego Ochotniczego …

Majątki prezydenta Płocka i jego zastępców

Przedstawiamy oświadczenia majątkowe prezydenta Płocka Andrzeja Nowakowskiego oraz jego trzech zastępców. Prezydent Płocka Andrzej Nowakowski …