Mniej małżeństw, mniej dzieci…

Rok 2018 dobiegł właśnie końca. Najwyższy zatem czas, by rozpocząć podsumowania. W płockim Urzędzie Stanu Cywilnego już podliczono, ile dzieci przyszło na świat, ile zawartych zostało małżeństw, a ile osób bezpowrotnie pożegnało się z tym najlepszym ze światów. Kierownik USC Ewa Wierzbicka zgodziła się podzielić tymi informacjami z czytelnikami Tygodnika Płockiego.
Już po pierwszych sześciu miesiącach 2018 roku wiadomo było, że wyniki będą znacznie gorsze od tych sprzed roku. Liczby są dowodem, że mniej rodzi się dzieci. Instytucja małżeńska staje się natomiast coraz mniej popularna wśród płocczan, za to coraz więcej osób odchodzi z tego świata.
W pierwszym półroczu 2017 zarejestrowano w płockim Urzędzie Stanu Cywilnego 1450 urodzeń, 244 związki małżeńskie oraz 973 zgony. W pierwszym półroczu 2018 roku, tylko 1368 urodzeń, 212 związków małżeńskich oraz aż 1033 zgonów.

Reklama
Od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku w płockim Urzędzie Stanu Cywilnego zarejestrowanych zostało 2783 dzieci. Tradycyjnie, już od wielu lat, więcej urodziło się chłopców – 1437, nieco mniej dziewczynek – 1346. Oczywiście nie wszyscy zostali mieszkańcami Płocka.
W tym samym czasie liczba mieszkańców miasta zmniejszyła się o 1830 osób. Tyle zgonów zarejestrowanych zostało w płockim USC. Wyraźnie było widać, że przyrost naturalny jest dodatni, więcej nas się rodzi niż umiera.
Przed rokiem najwięcej urodzonych dzieci otrzymało imię Antoni – aż 92, Szymonów – 87 i 70 – Julii. Po 68 dziewczynek dostało imię Zofia i Lena, 64 – Jakub, a po 62 – Alicja i Adam.

Jola Marciniak
fot. archiwum USC

Zobacz kolejny artykuł

Wolontariuszka z Płocka o swojej misji we Włoszech

2 lata w Neapolu Pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi rodzi się gdzieś w głębi serca. Potrzebującym …