Mariawicka Częstochowa

Święto Kościoła Starokatolickiego Mariawitów w Płocku

Jak co roku, 15 sierpnia do płockiej Świątyni Miłosierdzia i Miłości przybyły tłumy wiernych. To dzień szczególny dla wszystkich członków wspólnoty mariawickiej.
Wierni świętowali nie tylko Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny, ale także rocznicę poświęcenia płockiej katedry mariawickiej. To bardzo uroczyste święto, na które przybywają wierni nie tylko z Polski, ale także z całej Europy.
Kościół Starokatolicki Mariawitów narodził się właśnie w Płocku. To tu rzymskokatolicka siostra zakonna Maria Franciszka Kozłowska otrzymała objawienie Dzieła Wielkiego Miłosierdzia w 1893 roku. Był to punkt zwrotny w jej życiu, który doprowadził do powstania wspólnoty mariawickiej. Podążając za nakazami, jakie otrzymała w objawieniu, zakonnica założyła Zgromadzenie Kapłanów Mariawitów. Początkowo zgromadzenie działało w ramach struktur Kościoła Rzymskokatolickiego, z czasem jednak doszło do secesji. Jej powodem było niezaakceptowanie przez biskupów polskich i papieża działalności zgromadzenia. Wyodrębnienie się Kościoła Mariawickiego z polskiego Kościoła Rzymskokatolickiego nastąpiło w 1906 roku.
Nic dziwnego, że Płock i mieszcząca się tu świątynia Miłosierdzia i Miłości są niezwykle ważne dla mariawitów. Sama katedra powstała w latach 1911-1914, jej uroczyste poświęcenie nastąpiło 15 sierpnia 1914 roku. Budową kierował ówczesny biskup Jan Maria Michał Kowalski, natomiast wszystkie szczegóły omawiano z Marią Franciszką Kozłowską, zwaną „Mateczką”. Cały kompleks oprócz świątyni zawiera również budynki seminaryjne, klasztorne, kurialne oraz rozległy park. Świątynia została zbudowana w stylu neogotyckim, kompleks został zbudowany na planie litery E oznaczającej Eucharystię.
Jeżeli chodzi o zasady wiary, mariawici uznają siedem sakramentów świętych, wiernych obowiązuje spowiedź powszechna, z wyłączeniem dzieci i młodzieży do 18 roku życia, które spowiadają się przed kapłanem. Kościół Starokatolicki Mariawitów opiera się na starodawnych katolickich zasadach wiary i moralności, które znajdują się w Piśmie Świętym Starego i Nowego Testamentu.

Eliza Kinalska

<a href=”https://www.tp.com.pl/tygodnik-plocki-e-wydanie” target=”_blank” rel=”noopener”><img src=”https://www.tp.com.pl/ewydanie/e-tygodnik.jpg” alt=”” /></a>

Zobacz kolejny artykuł

Weronika Kansy – młody naukowiec z Płocka

Niektórzy młodzi ludzie każdą wolną chwilę poświęcają na spotkania ze znajomymi, imprezy, rekreację, udział w …