Mamy 192 bezdomnych

W Płocku jest około 200 osób bezdomnych. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej jest przygotowany do pomocy w czasie zimy. Z informacją o stanie bezdomności w Płocku radni zapoznali się podczas ubiegłotygodniowej sesji Rady Miasta.
Przedstawiony radnym dokument miał pokazać skalę bezdomności w Płocku oraz przedstawić formy pomocy skierowanej do osób bezdomnych. Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Mirosław Chyba zapewnia: – Mamy zakontraktowane usługi schronienia dla kobiet, kobiet z dziećmi oraz mężczyzn na bazie noclegowni prowadzonych przez Polski Komitet Pomocy Społecznej oraz Caritas Diecezji Płockiej. Od dwóch lat funkcjonuje ogrzewalnia przy ulicy Otolińskiej. Uzupełnieniem są mieszkania chronione dla osób wychodzących z bezdomności – mówi. W miniony piątek, 27 października odbyło się spotkanie wszystkich instytucji zajmujących się pomocą osobom bezdomnym.
W ramach projektu „Powrót do domu” MOPS przygotował mapę bezdomności – Na 23 października mamy zdiagnozowanych około 192 osób bezdomnych. Część z nich przebywa w placówkach noclegowych, a część na terenie ogródków działkowych, w klatkach schodowych. Są to środowiska pozostające pod stałym nadzorem i monitorowane zarówno przez naszych pracowników, jak i przez straż miejską – dodaje Mirosław Chyba.
Dyrektor MOPS-u przyznaje, że ważna jest każda forma pomocy skierowana do osób bezdomnych, jak chociażby akcja zbiórki ciepłej odzieży zorganizowana przez Płocki Wolontariat. – Liczy się nie tylko zapewnienie schronienia. Każdej osobie bezdomnej zapewniamy ciepły posiłek, obuwie i odzież odpowiednie do pory roku. Akcję zbiórki odzieży i środków czystości prowadzą także nasi pracownicy. Każda pomoc, zarówno ta instytucjonalna, jak też zapewniana przez organizacje pozarządowe i zwykłych mieszkańców, jest przydatna i potrzebna – mówi Mirosław Chyba.
Liczba osób bezdomnych w Płocku waha się w granicach 200 osób. W ubiegłym tygodniu były 192 osoby, w roku 2016 takich osób było 201. – Są momenty zwrotne związane z warunkami atmosferycznymi i napływem osób z sąsiednich gmin, gdzie brakuje takich placówek, jakie są w Płocku. Nie jest to zjawisko masowe – dodaje Mirosław Chyba.
W mieszkaniach chronionych przebywa obecnie 16 osób dorosłych i troje dzieci. W noclegowniach zakontraktowanych zostało 25 miejsc dla kobiet i kobiet z dziećmi oraz 50 miejsc w schronisku dla mężczyzn. – Jeżeli będzie taka konieczność, to zawsze możemy dokupić kolejne miejsca – wyjaśnia Mirosław Chyba.
Od połowy listopada ma zacząć działać noclegownia dla osób bezdomnych przy ulicy Otolińskiej. – Jednak zgodnie z zarządzeniem prezydenta w przypadku pogorszenia się warunków atmosferycznych może zostać uruchomiona wcześniej – mówi Mirosław Chyba.

(jac)

Zobacz kolejny artykuł

Wolontariuszka z Płocka o swojej misji we Włoszech

2 lata w Neapolu Pragnienie pomocy drugiemu człowiekowi rodzi się gdzieś w głębi serca. Potrzebującym …