GOPS-y pomagają przetrwać zimę

Okres jesienno-zimowy to czas szczególnie trudny dla osób samotnych i tych, które znajdują się w trudnej sytuacji życiowej. Panujące na zewnątrz ujemne temperatury sprawiają, że znacząco zwiększają się koszty ogrzewania. Trudniej jest również o pracę. Dla wielu osób zima to okres zmartwień i problemów. Dotyczy to ludzi starszych, rodzin wielodzietnych oraz tych, które samodzielnie prowadzą gospodarstwa domowe. W takiej sytuacji dużą pomocą mogą okazać się gminne lub miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, które mają możliwości i środki na pomoc tym, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji.
Zgodnie z ustawą pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej mającą na celu umożliwianie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Świadczenia społeczne są zróżnicowane, niektóre mają charakter obligatoryjny, inne fakultatywny. Różne są również formy przyznawanej pomocy. Mogą to być świadczenia pieniężne, ale nie tylko. GOPS-y niektóre z nich udzielają w naturze lub w usługach.
Pomocy społecznej udziela się z wielu powodów. Wśród nich są m.in. ubóstwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba oraz alkoholizm lub narkomania.
Aby skorzystać z pomocy, trzeba spełniać ustawowe przesłanki. Najważniejszym z nich jest kryterium dochodowe. Obecnie progi kształtują się na poziomie – 701 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł na osobę w rodzinie. Aby otrzymać świadczenie należy złożyć odpowiedni wniosek. Następnie sytuacja życiowa osoby wnioskującej jest weryfikowana przez pracownika socjalnego poprzez wywiad środowiskowy.

Reklama

Samotni w potrzebie
W gminie Bielsk z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w ubiegłym roku skorzystały 364 osoby, co stanowi 4% jej mieszkańców. Zasiłki stałe otrzymywało 29 osób. 18 z nich to osoby, które samodzielnie prowadzą gospodarstwo domowe. Na ten cel przeznaczono 125 198 zł. 140 osób skorzystało z zasiłków celowych, a 11 z zasiłków okresowych. 189 osób zostało objętych programem dożywiania dzieci i młodzieży w szkołach.
Od momentu wprowadzenia programu 500+ struktura osób, które objęte są opieką GOPS-u, znacząco się zmieniła. – Wśród osób, które zgłaszają się do nas po pomoc, znacznie zmniejszyła się liczba rodzin z dziećmi. Coraz więcej jest za to osób starszych i samotnych. Wśród świadczeń, jakie proponujemy, są między innymi usługi opiekuńcze, które w tym roku zaoferowano 23 osobom – mówi Magdalena Słomska-Chylińska, kierownik GOPS-u w Bielsku.
Na czym polegają usługi opiekuńcze i do kogo są skierowane? – Przede wszystkim tą formą pomocy obejmujemy osoby mieszkające samotnie, które z racji wieku czy choroby potrzebują pomocy innych osób w codziennych czynnościach. Opiekunki, które się nimi zajmują, dbają o porządek w mieszkaniu, robią zakupy, przygotowują posiłki. Jeżeli jest taka potrzeba, to zajmują się również higieną osobistą podopiecznych. W okresie zimowym także rozpalają w piecu. Nasze działania są w dużej mierze zależne od potrzeb tych osób – mówi Magdalena Słomska-Chylińska.
Z usług opiekuńczych korzystają przede wszystkim takie osoby, które nie mają obok siebie nikogo bliskiego. Coraz częściej zdarza się, że dzieci osób starszych wyjechały w poszukiwaniu pracy do innego miasta czy państwa, a rodzice zostali na miejscu. To one z racji swojej sytuacji życiowej najczęściej potrzebują pomocy.

Eliza Kinalska
fot. D. Ossowski

Zobacz kolejny artykuł

Weronika Kansy – młody naukowiec z Płocka

Niektórzy młodzi ludzie każdą wolną chwilę poświęcają na spotkania ze znajomymi, imprezy, rekreację, udział w …