Najnowsze informacje
fot. PKN ORLEN

Darowizny PKN ORLEN dla hospicjów

Osiem placówek zgłoszonych przez pracowników PKN ORLEN otrzymało od Fundacji „ORLEN – DAR SERCA” darowizny o ogólnej wartości 100 000 zł, w ramach programu wsparcia hospicjów. To pierwsza edycja programu Fundacji na rzecz pomocy placówkom hospicyjnym w Polsce, realizowanej przy współpracy pracowników PKN ORLEN.
Podstawowym celem Programu jest promocja idei wolontariatu, ale także poprawa warunków opieki nad chorymi w placówkach wskazanych przez pracowników. Program spotkał się z dużym zainteresowaniem, 140 osób zaproponowało Fundacji dofinansowanie działalności 8 placówek. Na podstawie opinii wydanej przez komisję złożoną z przedstawicieli Fundacji i Fundatora, darowizny przyznano wszystkim zgłoszonym instytucjom.
Pomoc trafi więc do Stowarzyszenia Hospicyjno-Paliatywnego im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Płocku i hospicjum prowadzonego przez Caritas Diecezji Płockiej. Fundacja wesprze także łódzką Fundację Gajusz, prowadzącą hospicjum dla dzieci w trybie stacjonarnym i domowym, ale również opiekującą się rodzinami w trybie hospicjum prenatalnego. We Wrocławiu pracownicy zgłosili Bonifraterskie Centrum Opieki Hospicyjnej, w Szczecinie Hospicjum św. Jana Ewangelisty, w Warszawie Archidiecezjalny Zespół Domowej Opieki Paliatywnej, na Śląsku Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis, a na Pomorzu Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio. Symbolicznego wręczenia czeków przedstawicielom hospicjów znajdujących się najbliżej Płocka i Warszawy dokonał Prezes PKN ORLEN Wojciech Jasiński podczas świątecznych spotkań pracowników PKN ORLEN w tych miastach.
Fundacja przekaże darowizny na zaspokojenie największych potrzeb hospicjów wskazanych przez pracowników PKN ORLEN. Beneficjenci sami zdecydują, czy środki wydadzą na zakup sprzętu medycznego, leki, materiały opatrunkowe i higieniczne, czy też woleliby darowizny rzeczowe w postaci kart paliwowych, które byłyby bardzo przydatne do wyjazdów i prowadzenia opieki w trybie domowym. (t)

Zobacz kolejny artykuł

Kawaleryjskie tradycje

Stowarzyszenie Jeździeckie im. 4 Pułku Strzelców Konnych Ziemi Łęczyckiej Za miesiąc wezmą udział w rekonstrukcji …

Mieszkańcy bloków często zapominają, że wózkownia, to nie rupieciarnia

Jeśli ktoś w jednym bloku mieszka kilkadziesiąt lat, to trudno się dziwić, że zgromadził przez …