Czekają na autobusy

Nie ma nic gorszego niż miesięczny bilet w kieszeni i bezskuteczne oczekiwanie na autobus, który nie tylko nie przyjeżdża zgodnie z rozkładem jazdy, ale nie przyjeżdża wcale.
Do redakcji przyszedł list. „My, pasażerowie komunikacji PKS Płock płacimy za dość drogie bilety miesięczne, a kursy są likwidowane, o czym dowiadujemy się stojąc bezskutecznie na przystankach. Bywa i tak, że jednego dnia nie przyjeżdża żaden autobus. Dzieci się spóźniają do szkół, my do pracy. Może Starostwo powinno pomyśleć o zmianie przewoźnika na terenie powiatu płockiego?” – czytamy w jego treści.
Jak się okazuje, niepokojące wieści od pasażerów już wcześniej dotarły do Starostwa, o czym poinformowała nas inspektor Wydziału Gospodarczego i Promocji Aleksandra Dybiec.
„Starosta Płocki jest zaniepokojony informacjami dotyczącymi likwidacji linii komunikacyjnych, jednak należy wskazać, iż nie jest organem nadzorczym w stosunku do Firmy Mobilis, która działa na zasadach komercyjnych. Zobowiązana jest jednak – zgodnie z §15 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie rozkładów jazdy (tj. Dz. U z 2018 r., poz. 202) – do powiadomienia właściwego organu o aktualizacji rozkładu jazdy. W tym przypadku tego nie zrobiła”.
Aleksandra Dybiec zapewniła, że przewoźnik poinformował na początku lutego o nierealizowaniu w dni robocze połączeń lokalnych dla 22 linii. Jednocześnie zapewnił o możliwości zwrotu kosztów za pozostałą część miesiąca (dla biletów miesięcznych), które należy odebrać w kasie biletowej na dworcu w Płocku. „Pragnę również nadmienić, iż Starosta wystąpił z pismem do Firmy Mobilis o rozważenie możliwości przywrócenia zlikwidowanych połączeń lub znalezienie rozwiązań alternatywnych mogących ułatwić mieszkańcom powiatu dotarcie do pracy czy szkoły” – dodała.
Zapytaliśmy także w Mobilis Group PKS Płock o powody likwidacji kursów.

Zobacz kolejny artykuł

Artysta z Gąbina podbija Europę

Wielu młodych ludzi zastanawia się nad ważnymi dla nich decyzjami życiowymi. Nieliczni z nich decydują …