Najnowsze informacje

Sołtysi z Gozdowa pracują bezpiecznie

Nowym rozwiązaniom w gospodarce odpadami komunalnymi oraz bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym poświęcone było spotkanie przedstawicieli gminy z sołtysami gminy Gozdowo. Uczestnicy zapoznawali się z nowymi przepisami, które zaczną obowiązywać od stycznia przyszłego roku.
Kierownik referatu rolnictwa, budownictwa gospodarki komunalnej Sławomir Krystek szczególną uwagę zwrócił na zmienione zasady gospodarowania odpadami dotyczące zadań mieszkańców, gmin, harmonogram realizacji reformy i roli systemu selektywnej zbiórki odpadów. Ta od nowego roku będzie polegała na metodzie trzech worków i będzie podstawą osiągania wymogów unijnych.
Przedstawiciele gminy sygnalizowali również sołtysom, aby na terenie swoich sołectw przypominali mieszkańcom o składaniu informacji aktualizacyjnych dotyczących ilości budynków pokrytych azbestem. – Mieszkańcy mający budynki pokryte płytami azbestowo-cementowymi, muszą najpóźniej do 31 stycznia wypełnić w urzędzie gminy właściwą informację pozwalającą uaktualnić rejestr w zakresie rodzaju, ilości oraz miejsc występowania substancji stwarzających zagrożenie dla środowiska. Obowiązek ten wynika z nowego rozporządzenia ministra gospodarki, które weszło w życie 13 grudnia 2010 roku – wyjaśniał uczestnikom spotkania zasady Sławomir Krystek.
Uczestnicy szkolenia mieli także okazję sprawdzić wiedzę dotyczącą zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i przepisów bhp. Wyniki testu „Pracuj bezpiecznie” sprawdzał i oceniał Cezary Rudowski z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sierpcu. Największą liczbę punktów i tytuł laureata uzyskali: sołtys sołectwa Zakrzewko Maria Będzikowska (I miejsce), sołtys sołectwa Kowalewo Robert Pytelewski (II miejsce), sołtys sołectwa Bonisław Ryszard Drzewoszewski (III miejsce).
Spotkanie zakończył wykład Tadeusza Dylewskiego ze Stowarzyszenia Ekosystem Dziedzictwo Kultury na temat wpływu mikroorganizmów na różne dziedziny życia oraz wykorzystania probiotycznych właściwości mikroorganizmów w rolnictwie i w życiu.     (rad)

Zobacz kolejny artykuł

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …

Wstęga przywieziona na rowerach

W dość niecodzienny sposób dotarła na miejsce wstęga, którą przecięto przy otwieraniu nowej drogi Liszyno—Wykowo …