Najnowsze informacje

Kobieta aktywna

Zakończyła się druga edycja projektu „Aktywna integracja kobiet w gminie Stara Biała”. O tym, że jest on skuteczny, najlepiej świadczy to, iż dwie panie biorące w nim udział już znalazły pracę.
Projekt był w przeważającej części finansowany ze środków unijnych. – Został skierowany do kobiet korzystających z naszej pomocy, nie pracujących, a będących w wieku aktywności zawodowej. Podczas tej edycji był przeznaczony dla pań samotnie wychowujących dzieci – mówi Małgorzata Wiśniewska–Klimczewska, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, który realizował całe przedsięwzięcie.
Głównym celem projektu była integracja społeczna i zawodowa kobiet biorących w nim udział. W tej edycji objął on 10 pań. Podczas ośmiu miesięcy trwania projektu jego uczestniczki miały psychologiczne szkolenie grupowe, grupowe doradztwo zawodowe, podstawowy kurs obsługi komputera, grupowe treningi autoprezentacji i komunikacji podczas poszukiwania i podjęcia pracy. Były też szkolenia zawodowe, m.in. fryzjera, cateringu, sprzedawcy, księgowości komputerowej, opiekuna osób starszych i dzieci, kucharza. Wszystkie kursy kończyły się uzyskaniem uprawnień do wykonywania danego zawodu.
Każda z pań miała też możliwość indywidualnych spotkań z psychologiem, prawnikiem i innymi specjalistami w zależności od indywidualnych potrzeb. Panie przeszły też specjalistyczne badania lekarskie pod kątem zdolności wykonywania wyuczonego zawodu i zatrudnienia. Dwie najbardziej aktywne uczestniczki projektu zostały skierowane na kurs prawa jazdy.
Ale nie tylko szkoleniami żyły panie biorące udział w projekcie. Dla nich i ich dzieci były organizowane wycieczki, wyjścia do kina czy teatru.
Małgorzata Wiśniewska–Klimczewska nie ma wątpliwości, że takie projekty są potrzebne. – W poprzedniej edycji, którą organizowaliśmy dwa lata temu, udział wzięło siedem pań. Dzisiaj są na tyle samodzielne, że nie korzystają już z pomocy GOPS–u – mówi. – Wiem, że po drugiej edycji dwie panie znalazły pracę, a kolejne szykują się na staże. Jednak samo znalezienie pracy nie jest głównym celem projektu. Chodzi nam przede wszystkim o to, żeby wyciągnąć te kobiety z domu, żeby znalazły się między ludźmi, żeby podniosła się ich samoocena, żeby były aktywniejsze, bo wtedy łatwiej też o pracę.
Łączny koszt drugiej edycji projektu wyniósł ponad 130 tys. zł. Środki unijne w niego zaangażowane to ponad 117 tys. zł. Czy będą następne edycje „Aktywnej integracji kobiet w gminie Stara Biała”?
– Bardzo bym chciała, ale to zależy od wielkości środków zewnętrznych. A niestety już dochodzą do nas informacje, że w przyszłym roku będzie ich mniej – mówi Małgorzata Wiśniewska–Klimczewska.    GSZ

Zobacz kolejny artykuł

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …

Wstęga przywieziona na rowerach

W dość niecodzienny sposób dotarła na miejsce wstęga, którą przecięto przy otwieraniu nowej drogi Liszyno—Wykowo …