Jubileusz Związku Gmin Regionu Płockiego

Słowo „współpraca” było odmieniane przez wszystkie przypadki podczas obchodów 20-lecia powstania Związku Gmin Regionu Płockiego. Wzajemna współpraca ma przynieść wymierne korzyści członkom ZGRP także w najbliższych latach.
Związek Gmin Regionu Płockiego jest jednym z nielicznych związków międzygminnych w skali kraju, który realizuje bardzo szeroki zakres zadań, począwszy od edukacji ekologicznej i szkoleń branżowych dla pracowników gmin, przez gospodarkę odpadami komunalnymi, a skończywszy na inwestycjach drogowych, termomodernizacyjnych czy promujących odnawialne źródła energii. Od momentu powstania, czyli 1994 r., Związek poszerzył swoje granice prawie trzykrotnie. Dzisiaj w ZGRP jest 18 samorządów, głównie z powiatu płockiego, ale są też gminy z powiatu gostynińskiego czy płońskiego. Liderem związku jest Płock.
Obchody rozpoczęły się w pobliżu płockiej Orlen Areny. – Spotykamy się, aby przypomnieć o sukcesie, jakim jest działalność ZGRP – mówił Andrzej Dwojnych, przewodniczący zgromadzenia ZGRP i wójt Brudzenia Dużego. Podczas tej części uroczystości została odsłonięta pamiątkowa tablica „Razem od 1994 roku”. Posadzono także dęby symbolizujące 18 samorządów zrzeszonych w związku. Każdy z włodarzy miasta czy gminy chwycił za szpadel i z wprawą sadził swój dąb.
Później uroczystość przeniosła się do sali konferencyjnej Orlen Areny. Rozpoczęła się od minuty ciszy. W ten sposób upamiętniono zmarłego niedawno byłego prezydenta Płocka Andrzeja Drętkiewicza, jednego z założycieli ZGRP.
Jubileuszowi ZGRP towarzyszyła konferencja „Gospodarka odpadami – wyzwania dla jednostek samorządu terytorialnego z terenu powiatu płockiego, płońskiego i gostynińskiego”. Bo to właśnie gospodarka odpadami jest obecnie największym wyzwaniem dla związku. ZGRP organizuje ją dla 13 z 18 gmin, które są jego członkami. Oficjalnie konferencję otworzył prezydent Płocka, Andrzej Nowakowski, przewodniczący zarządu ZGRP. – Za nami 20 lat współpracy i rozwoju. Moim udziałem są ostatnie cztery lata. Chciałbym wszystkim członkom Związku podziękować za dobrą współpracę i wierzę, że będzie ona kontynuowana przynajmniej przez najbliższe 20 lat – mówił prezydent Płocka. Podkreślił, że w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej rola Związku będzie jeszcze większa, bo mają być preferowane wspólne przedsięwzięcia. Nawiązywał do tego również marszałek województwa Adam Struzik, który zaznaczył, że w subregionie płockim współpraca odradzających się samorządów rozpoczęła się bardzo szybko. Marszałek wręczył ZGRP pamiątkowy medal „Pro Masovia”, który nadawany jest w uznaniu wybitnych zasług.
Podczas konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska, Janusz Ostapiuk, zaprezentował uwarunkowania prawne nowego systemu gospodarki odpadami, a marszałek Adam Struzik przedstawił wnioski z wdrażania mazowieckiego planu gospodarki odpadami. Była też mowa o efektach nowego systemu gospodarki odpadami i możliwości finansowania zadań proekologicznych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. (gsz)

Zobacz kolejny artykuł

Przepis na długowieczność

Władysława Kuźmińska urodziła się 100 lat temu w Słubicach. Do dzisiaj w nich mieszka. Jej …

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …