Najnowsze informacje

Ile pieniędzy dla rolnika

Znane są już stawki płatności bezpośrednich, jakie za rok bieżący otrzymają polscy rolnicy. Kwota przeznaczona na ten cel to prawie 13 mld zł i będzie o niecałe pół miliarda wyższa niż w roku ubiegłym. Rolnicy otrzymają 100 proc. płatności, jakie dostają ich koledzy w państwach „starej” Unii.
Europejski Bank Centralny ogłosił oficjalny kurs wymiany złotego, zgodnie z którym będą przeliczane i wypłacane dopłaty bezpośrednie za 2010 rok. Bank określił kurs w wysokości 3,9847 złotych za euro. Jest nieco mniej korzystny niż w roku ubiegłym, kiedy wynosił 4,2 zł za euro. Suma tegorocznych wypłat będzie jednak wyższa niż ubiegłorocznych, ponieważ wzrośnie o 10 proc. i po raz pierwszy dopłaty bezpośrednie dla polskich rolników osiągną poziom 100 proc. wysokości dopłat obowiązujących w państwach tzw. starej Unii Europejskiej.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpocznie wypłacanie pieniędzy 1 grudnia. W powiecie płockim płatności bezpośrednie otrzyma około 10 tys. gospodarzy. W pierwszej kolejności pieniądze zostaną przekazane rolnikom, których gospodarstwa zostały dotknięte klęską powodzi. Agencja planuje, że do końca br. zostanie wypłaconych 85 proc. środków. Ma być to zdecydowanie najszybsze tempo realizacji płatności w historii ARiMR. Wcześniej, bo już od 18 października, Agencja rozpocznie wypłacanie rolnikom pieniędzy z tytułu prowadzenia działalności na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (dopłaty ONW) za 2010 r.
W tym roku jednolita płatność obszarowa (JPO) wyniesie 562,08 zł od hektara. Dodatkowo rolnicy mogą liczyć na uzupełniające płatności obszarowe (UPO). Dopłaty do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin, wyniosą 327,26 zł, do powierzchni uprawy chmielu (płatność niezwiązana z produkcją) – 1420,07 zł/ha, a płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) – 439,03 zł/ha. Jeśli chodzi o oddzielną płatność z tytułu owoców i warzyw (pomidorów), to wyniesie ona 157,16 zł za tonę. Z tytułu przejściowych dopłat do owoców miękkich, plantatorzy otrzymają 1593,88 zł/ha, płatność cukrowa wyniesie 50,45 zł, a płatność do krów 346,43 zł.    mś

Zobacz kolejny artykuł

Przepis na długowieczność

Władysława Kuźmińska urodziła się 100 lat temu w Słubicach. Do dzisiaj w nich mieszka. Jej …

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …