Najnowsze informacje

GOPS zajmie się kulturą

slupno gopsOd nowego roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie zyska nową nazwę i kompetencje. Oprócz udzielania pomocy potrzebującym mieszkańcom gminy będzie również zaspokajał ich potrzeby kulturalne, rekreacyjne i sportowe.
Nowa nazwa jednostki to Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej i Kultury – w skrócie GOPSiK. Jak zaznacza jej dyrektor Joanna Augustowska, pomysł aby połączyć pomoc społeczną z działalnością kulturalną jest innowacyjny. To pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce, dlatego ważne było podjęcie przemyślanych działań związanych z nową koncepcją pracy.
Przedstawiciele samorządu, lokalnych organizacji pozarządowych, biznesu, radni, sołtysi i mieszkańcy z terenu gminy Słupno w tym roku, podczas 4 spotkań stworzyli nową Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Słupno na lata 2009 – 2015. Podczas roboczych spotkań zostały zdiagnozowane problemy i powstały pomysły ich rozwiązania. Powstało 7 obszarów strategicznych gminy. Jednym z nich okazała się oferta kulturalna dla mieszkańców. Uczestnicy spotkań wspominali o zapewnieniu czasu wolnego dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Na podstawie badań opinii społecznych i organizowanych debat gmina wypracowała ofertę kulturalną i jednocześnie nowatorski pomysł połączenia instytucji pomocy społecznej i kultury.
– Z pozoru dwie odrębne dziedziny – pomoc społeczna i działalność kulturalna, jednak są ze sobą blisko powiązane. Dostarczenie naszym mieszkańcom profesjonalnych usług z zakresu kultury, sportu i rekreacji przyczyni się do wzrostu integracji, aktywizacji, edukacji i samoorganizacji społeczności, co jednocześnie służy celom nowoczesnej pomocy społecznej – mówi dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie.
Połączenie obu dziedzin w jednej instytucji ma pozytywnie wpłynąć na racjonalne wykorzystanie środków finansowych gminy, jak i lepsze wykorzystanie dostępnych zasobów lokalowych. W 2004 gmina przeznaczyła budynek po byłej szkole podstawowej w Słupnie na działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Słupnie. Obiekt jest w dobrym stanie, przeszedł kapitalny remont i nie wymaga dostosowania do nowych potrzeb. Jednak działalność kulturalna prowadzona będzie także w świetlicach wiejskich rozmieszczonych w terenie. Takie rozwiązane przyczyni się do zwiększenia dostępności oferty w zakresie kultury.
GOPS w Słupnie już od dawna nie zajmuje się jedynie pomocą społeczną, ale podejmuje działania aktywizujące wiejską społeczność lokalną. Ośrodek stanowi dla mieszkańców Centrum Aktywności Lokalnej, stwarza przystań dla rozwoju oddolnych inicjatyw. W tym celu wykorzystuje szereg narzędzi: wolontariat, samopomoc, zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży, Centrum Integracji Społecznej, Klub Integracji Społecznej, Środowiskowy Dom Samopomocy, projekty edukacyjne, diagnozowanie środowiska — mapy zasobów i potrzeb, debaty społeczne, teatr integracyjny „A było to tak”, partnerstwo lokalne czy klub seniora.
Ośrodek wspólnie z partnerami: parafią św. Marcina w Słupnie, urzędem gminy Słupno, Stowarzyszeniem „Patron”, warsztatem kowalstwa artystycznego oraz szkołami w Słupnie, realizował także wiele działań z pogranicza kultury, np. imprezy integracyjne czy udział w ogólnopolskiej kampanii „Czerwiec Aktywnych Społeczności”. Teraz dzięki nowemu statutowi Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Słupnie będzie mógł pozyskiwać środki zewnętrzne również na działalność kulturalną.
Marcin Śmigielski

Zobacz kolejny artykuł

Przepis na długowieczność

Władysława Kuźmińska urodziła się 100 lat temu w Słubicach. Do dzisiaj w nich mieszka. Jej …

Likwidacja szkoły w Lipiankach

Na ostatniej sesji radni gminy Nowy Duninów podjęli decyzję o zamiarze likwidacji szkoły w Lipiankach. …